2019-04-01

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa a używanie kas online

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa to także narzucona zasada działania.


15 marca 2019 roku miało miejsce posiedzenie Sejmu, w czasie którego uchwalona została nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach. W związku z tą nowelizacją, wprowadzony został obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Nowa Ustawa będzie obowiązywała od 1 maja 2019 roku. Warto o tym pamiętać stawiając na administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa https://www.lokum.waw.pl/oferta/zarzadzanie-i-administrowanie-nieruchomosciami/.


Kasy online – jakie branże?

Powinniśmy wiedzieć, że kasy online nie od razu pojawią się obowiązkowo u wszystkich podatników. Tym właśnie nowym obowiązkiem na początku zostaną objęte branże, gdzie najczęściej dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości w ewidencji. Kiedy 1 maja 2019 roku wspomniana ustawa wejdzie w życie, kasy online będą obowiązywać od: 

- 1 stycznia 2020 roku w przypadku podatników, którzy sprzedają paliwo bądź też świadczą usługi mechaniki pojazdowej czy wymiany opon;

- 1 lipca 2020 roku w przypadku świadczenia usług, które są związane z gastronomią (także sezonowo), hotelarstwem lub sprzedażą węgla;

- 1 stycznia 2021 roku w przypadku podatników, którzy świadczą następujące rodzaje usług: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane oraz prawnicze. Data ta będzie również obowiązywała w przypadku osób, które świadczą usługi w zakresie opieki medycznej (lekarze i dentyści) oraz dla podatników z branży fitness (w zakresie wstępu).


Kasy online – cel oraz zasada działania

Z projektu wyżej wspomnianej ustawy wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jest jednym z instrumentów, które umożliwiają kontrolę poprawnych rozliczeń w podatku VAT. Jest to niezwykle istotne podczas stawiania na administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi na terenie całego miasta Warszawy, ale nie tylko.


Różnego rodzaju doświadczenia, również z innych krajów, dotyczące istniejącego systemem kas rejestrujących jednoznacznie wykazują, iż konieczna jest jego modernizacja. Projekt ustawy wprowadza rozwiązania, które pozwalają na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub też rolników ryczałtowych kas rejestrujących, którzy przesyła dane do tak zwanego centralnego systemu teleinformatycznego (czyli kas „online”), który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Centralnego Repozytorium Kas). Trzeba podkreślić, że kasy online będą posiadały wbudowaną funkcjonalność, umożliwiającą zautomatyzowany i co ważne, bezpośrednią wysyłkę danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Zarówno otrzymywanie, jak i gromadzenie danych z kas online będzie z pewnością stanowiło niezwykle ważny mechanizm, który ma przeciwdziałać zjawisku szarej strefy. Ma to również znaczenie podczas omawiania administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi.


Warto podkreślić, że dane o sprzedaży będą wysyłane praktycznie w czasie rzeczywistym. Istotny jest również fakt, że będą one zawierały znacznik czasowy, który umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz, które zmierzają zwykle do ustalenia prawdopodobieństwa, że określony podatnik nie ewidencjonuje sprzedaży na kasie rejestrującej bądź też ewidencjonuje jedynie część sprzedaży. Należy również dopowiedzieć, że rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy online będzie niezwykle ważne z dwóch powodów - prawo do ulgi z tytułu nabycia kasy oraz ryzyko zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Zobacz także