2019-04-05

Gazowe instalacje gaśnicze

Są miejsca, w których standardowe instalacje przeciwpożarowe nie mają racji bytu. Sprzęty elektroniczne gaszone wodą ulegną większemu zniszczeniu niż z powodu samego pożaru. Dlatego już od dłuższego czasu na rynku obecne są gazowe instalacje gaśnicze, które skutecznie gaszą pożary w miejscach takich jak np. serwerownie. Zamiast wody wykorzystują do gaszenia odpowiednie mieszanki gazów, odcinając ogniu dostęp do tlenu.


Najprościej mówiąc, instalacje przeciwpożarowe http://dekk.pl/projekt-i-montaz-instalacji.html gazowe stosowane są tam, gdzie użycie wody byłoby niepożądane. Okazuje się, że są naprawdę skutecznym rozwiązaniem dla pożarnictwa w miejscach, gdzie przechowywany jest np. wartościowy sprzęt, który wyróżnia się dużą wrażliwością na wodę. Co więcej, gazowe instalacje przeciwpożarowe są doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie przechowywane są substancje łatwopalne lub potencjalnie niebezpieczne. Całą instalację uruchamiają specjalne elektryczne lub mechaniczne mechanizmy spustowe. Aby na pewno wszystkie osoby w danym obiekcie były bezpieczne, wpływanie gazu przez dysze odbywa się dopiero po upływie odpowiedniego czasu, który wcześniej musi zostać zdefiniowany.


Gazowe instalacje przeciwpożarowe – rodzaje

Instalacje przeciwpożarowe rozróżnia się ze względu na zastosowany w nich rodzaj gazu. Wymieniamy:

  • gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem dwutlenku węgla

Instalacje gaśnicze wykorzystujące dwutlenek węgla są najlepszym rozwiązaniem w przypadku ochrony przeciwpożarowej łatwopalnych cieczy oraz w obiektach wolnostojących, w którym znajdują się np. maszyny produkcyjne o wysokim stopniu zaawansowania elektronicznego. Gaz w tym wypadku przechowywany jest w specjalnych stalowych butlach.

  • gazowe instalacje gaśnicze wykorzystujące argon

Tego rodzaju instalacje przeciwpożarowe stosuje się w miejscach najbardziej wrażliwych. Jego istotną zaletą jest brak szkód i zniszczeń. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odcięcie ognia od tlenu w pomieszczeniu jest bardzo ryzykowne dla przebywających w nim osób. Argon przechowywany jest w butlach stalowych pod bardzo wysokim ciśnieniem.

  • gazowe instalacje przeciwpożarowe wykorzystujące gazy chemiczne

W miejscach, w których efekt może przynieść tylko i wyłącznie bardzo szybkie ugaszenie pożaru, stosowane są chemiczne środki gaśnicze. W tym wypadku cały proces opiera się na procesie fizyczno-chemicznym, Oznacza to, że nie tylko pochłaniane jest powietrze, ale także dodatkowo wypuszczane są wolne rodniki. Ich celem jest wstrzymanie reakcji łańcuchowej procesu spalania.


Gazowe instalacje przeciwpożarowe – zastosowanie

Jak już wspominaliśmy, gazowe instalacje przeciwpożarowe mają swoje zastosowanie w miejscach, gdzie woda mogłaby wyrządzić większe lub porównywalne szkody jak sam pożar. Z pewnością zatem będą to miejsca ze sprzętem elektronicznym czy zbiorniki substancji łatwopalnych i niebezpiecznych. Wśród miejsc, w których instalacje przeciwpożarowe gaśnicze powinny być zamontowane, należy z pewnością wymienić m.in. lakiernie, magazyny z farbami, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, transformatory, obiekty otwarte, obrabiarki, filtry, kanały wentylacyjne. Ważne jest, by cały proces – zarówno opracowania koncepcji, jak i montażu oraz uruchomienia takiego systemu – wykonywała sprawdzona firma.

Zobacz także