2019-04-18

Konstrukcja modułowa VESDA

Jednocześnie kolejną zaletą jest modułowa konstrukcja systemu VESDA, która sprawia, iż użytkownik zyskuje elastyczność, umożliwiającą zbudowanie systemu dokładnie na jego możliwości, zarówno finansowe, jak i zapotrzebowania na ochronę. Wyeliminowanie zbędnych urządzeń, przydatnych w niektórych sytuacjach, ale zupełnie niepotrzebnych w mniejszych, czy mniej skomplikowanych przedsięwzięciach to w niektórych przypadkach daleko posunięta oszczędność. Jednocześnie na obniżenie kosztów wpływa oryginalna konstrukcja całego systemu gwarantująca niskie koszty regularnych konserwacji systemu VESDA http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html. Czym zatem wyróżnia się ukazywana konstrukcja modułowa typu VESDA.


Bardzo wczesna detekcja, na której opiera się system VESDA, możliwa jest w momencie, gdy system wyrywa zagęszczenie dymu o wartości tylko o promile wyższej niż stałe tło. Idealne rozwiązanie to zaadoptowanie urządzenia do pomieszczenia i warunków pracy w nim.

VESDA stanowi aktywny system detekcji dymu, czyli pracuje w sposób ciągły, stale pobierając do analizy powietrze pochodzące ze strefy pożarowej. Zasysaniem powietrza zajmuje się pompa ssąca, która umożliwia zachowanie niezależności od wystąpienia prądów powietrza w pobliżu czujników dymu, które dopiero mogłyby dostarczyć do aparatu cząstki dymu. Zapewnia to odpowiednie działanie systemu VESDA w każdych warunkach, od intensywnej wymiany powietrza, aż po jej zupełny brak. Ma to spore nakierowanie na konstrukcję modułową VESDA. Warto zatem wspomnić o czujnikach przeciwpożarowych. Co należy jednak wiedzieć na przedstawiony temat?


Pobierane z pomieszczenia powietrze przechodzi przez system rurek ssących, w których znajduje się sieć otworów ssących. Dzięki takiemu rozwiązaniu detektor może przeprowadzać analizę powietrza zasysanego z wielu miejsc, co znacząco przekłada się na ograniczenie kosztów przeznaczanych na zamontowanie pojedynczego punktu ssącego. Punkty ssące zintegrowane z systemem VESDA zostają w większości przypadków zlokalizowane tam, gdzie standardowo umieszczono by czujniki przeciwpożarowe.


Zgodnie z wymogami prawa, każdy punkt ssący może być traktowany na równi z tradycyjną czujką punktową, co sprawia, że system VESDA w zupełności wypełnia nakazy formalne, ustawy o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Jednocześnie system VESDA dysponuje wieloma atrybutami, które sprawiają, że jego zastosowanie jest dużo bardziej zasadne, niż wykorzystanie klasycznych czujek pożarowych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom system VESDA może być zamontowany wszędzie tam, gdzie tradycyjne systemy nie spełniają swoich zadań, np. na dużych obszarach magazynów wysokiego składowania, gdzie pożar napar terze, może nie zostać wychwycony wystarczająco szybko przez czujniki zamontowane na suficie. Podsumowując wyeliminowanie zbędnych urządzeń, przydatnych w niektórych sytuacjach, ale zupełnie niepotrzebnych w mniejszych, czy mniej skomplikowanych przedsięwzięciach to w niektórych przypadkach daleko posunięta oszczędność, jeżeli chodzi o VESDA, który stanowi aktywny system detekcji dymu, czyli pracuje w sposób ciągły, stale pobierając do analizy powietrze pochodzące ze strefy pożarowej.

Zobacz także