2019-02-06

Współpraca z kurierem a regeneracja baterii trakcyjnych

Regeneracja baterii trakcyjnych! Co należy wiedzieć o firmach kurierskich?


W lokalnych dostawach przewagę ma samochodowy transport, zaś w międzykontynentalnych dostawach oraz międzynarodowych – transport lotniczy. Aktualnie daje się także zaobserwować rezygnację z lotniczych przewozów na wyraźnie tańsze przewozy drogowe. Przedsiębiorstwa kurierskie dążą przeważnie do tego, by dopasować swoje usługi zarówno do pewnego segmentu B2B, jak i do B2C. Mimo tego, że dla branży KEP klienci instytucjonalni są cały czas głównym źródłem zysku, to konsumencki sektor nabiera coraz większego znaczenia. Wielki wpływ na rozwój rynku usług kurierskich ma ciągle rosnąca liczba sprzedaży towarów „on-line” za pośrednictwem internetowych sklepów. Regeneracja baterii trakcyjnych http://janczewski.eu/oferta/regeneracja-baterii/ w naszej firmie wymaga również dobrze dobranej współpracy z firmą kurierską.


Wówczas obserwując te zmiany, które zaszły w przeciągu lat 2009 – 2012 można śmiało stwierdzić, iż dominującą firmą na rynku e-commerce jest nadal UPS, chociaż jego udział zmniejszył się aż o 7,4% w 2012 roku w stosunku do 2009 roku. Natomiast największy wzrost wszystkich udziałów na rynku zarejestrowały przedsiębiorstwa takie jak DHL, DPD, K-EX oraz InPost. Na podstawie wszystkich dostępnych raportów Prezesa UKE można bowiem określić liczbę operatorów niepublicznych na polskim rynku działających na przestrzeni lat 1996 ÷ 2013. Z danych wynika, że w przeciągu 17 lat nastąpił aż ponad osiemnastokrotny przyrost liczby operatorów niepublicznych. 

Zatem największy procentowy przyrost w stosunku do ubiegłego roku został zanotowany w 2002 roku (wzrost o 73%) i w roku 2004 (wzrost o 55%). Miejmy to na uwadze prowadząc regenerację baterii trakcyjnych. Według przeprowadzonych badań UKE na koniec 2013 roku największą ilość operatorów odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie bowiem działało 63 z 102 zarejestrowanych operatorów, a najmniej było ich w województwie opolskim, gdzie na dwóch zarejestrowanych aktywny był tylko jeden operator. W ostatnich latach spośród zarejestrowanych firm kuriersko-pocztowych największą rolę odgrywa tylko 15 przedsiębiorstw, które generują bowiem aż ponad 96% obrotów polskiego rynku. Dodatkowo niestety dane zgromadzone poprzez UKE dotyczące liczby podmiotów zupełnie nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego polskiego rynku. Z jednej strony są one zauważane, dlatego że nie wszystkie z zarejestrowanych działalności są aktywne, poprzez faktyczne świadczenie przewozowych usług i przedstawianie Prezesowi UKE sprawozdania z prowadzenia działalności za rok poprzedni. Zaś z drugiej strony w szacunkach UKE pominięte są dane z bardzo małych przewoźników kurierskich o lokalnym zasięgu, którzy działają w tak zwanej szarej strefie i nie zgłaszają swojej działalności do UKE. W tym przypadku pomóc tu mogą szacunki UKE, na podstawie sprawozdań z działalności firm kurierskich oraz opublikowane raporty na internetowych stronach przedsiębiorców wykonujących również regenerację baterii trakcyjnych, jeżeli chodzi o współpracę kurierską. Branża kurierska wobec tego przyspiesza procesy przepływu przedmiotów pomiędzy przedsiębiorstwem, a konsumentem. Albowiem dostawy typu ,,door to door” zwalniają usługobiorców z pewnego kompleksowego obowiązku organizowania przewozu. Dodatkowo rygorystyczne procedury opieki nad przesyłkami w czasie ich przewozu czy magazynowania redukują do samego minimum straty oraz uszkodzenia. Natomiast system monitoringu przesyłek zapewnia pełną możliwość bardzo dokładnego śledzenia przesyłek w czasie oraz w przestrzeni . Krajowy rynek kurierskich usług aktualnie zdominowany jest poprzez wielkie, międzynarodowe firmy. Wówczas wiodącym przedsiębiorstwem realizującym krajowe przesyłki jest DHL Express, a w sektorze międzynarodowych przewozów – TNT Express. Jednocześnie DHL, jak i TNT są to globalne firmy, posiadające wysoce szerokie doświadczenie w tejże branży. Kluczową rolę na rynku pełnią też DPD, GLS, Siódemka oraz FedEx nakierowane na dostawy w kierunku wymiany baterii trakcyjnych.


Te wymienione przedsiębiorstwa generują razem około 90% przychodów na polskim rynku branży KEP. Teraz, aż około 90% wszystkich przesyłek przewiezionych poprzez operatorów ekspresowych w Polsce stanowią paczki o średniej wadze około 16 kg. Co więcej, 83% wszystkich świadczonych usług przez przewoźników ekspresowych w Polsce to ekonomiczne usługi, najchętniej wybierane przez klientów. 

Decydującymi czynnikami o rozwoju przedsiębiorstw z branży KEP w Polsce jest między innymi stworzenie jak najbardziej odpowiednich inwestycyjnych warunków, czyli aspekt prawny, przejrzysty podatkowy system, bądź sądowniczy, jeżeli chodzi o wymianę baterii trakcyjnych. Zatem z jednej strony mogą one co jedynie stymulować rozwój rodzimych przedsiębiorstw, a z drugiej czynią Polskę dość atrakcyjnym rynkiem dla globalnych inwestorów; prawne regulacje w zakresie prawa celnego oraz pocztowego, legalizacja potrzebnych dokumentów elektronicznych; infrastruktura drogowa i lotnicza, która bezpośrednio generuje wszystkie koszty działalności przedsiębiorstw z branży KEP bądź tendencje do wprowadzania proekologicznych rozwiązań.


Warto również ukazać, że polski rynek KEP, czyli przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych w 2015 roku wzrósł aż o 10% osiągając co najmniej wartość 4,5 mld zł. W związku z czym całkowita wartość oszacowanych przychodów na rynku polskim KEP wyniosła w 2015 roku 4,5 mld złotych i była o 32% wyższa niż w 2011 roku. Wzrastającą dynamiką wzrostu przychodów charakteryzowały się zatem wszelkie międzynarodowe usługi, a co za tym idzie szczególnie ekonomiczne niż usługi krajowe. Przedstawia się, że szczególnym powodem był widoczny wzrost międzynarodowego wolumenu i panująca na rynku krajowym cenowa presja. Ukazuje się dodatkowo, że to właśnie w 2015 roku segment B2B stanowił 55% przychodu i 45% wolumenu całego rynku KEP. Zatem powinny o tym pamiętać firmy ukierunkowane na wymianę baterii trakcyjnych. Co więcej segment B2C stanowi aktualnie 35% przychodu oraz 46% wolumenu tego rynku. Ostatni segment, czyli C2X w 2015 roku stanowił 10% przychodów i 8% wolumenu rynku KEP w Polsce. Faktem jest, że eksperci PwC zwracają uwagę, że 2015 rok był następnym rokiem, gdy liczba przesyłek nadawanych do bądź przez osoby prywatne przekroczyła połowę wolumenu całego rynku krajowych paczek, a w poprzednim roku wyniosła 56%, podczas gdy w 2011 roku była na poziomie 47%. Największy wpływ na zmianę tej struktury miał coraz szybciej rozwijający się rynek e-commerce, generujący dużo większą liczbę przesyłek do osób prywatnych lub nadawanych przez te osoby.


Za sprawą stale rozwijającej się branży e-commerce i wzrostu eksportu polski rynek KEP będzie w kolejnych latach na naprawdę dużym plusie. Jak aktualnie szacują eksperci PwC w latach 2016-2018 wzrost przychodów rynku KEP w Polsce będzie na poziomie 12% r/r, a wartość rynku osiągnie przeszło 6,4 mld złotych w 2018 r., co oznacza około 440 mln paczek. Na coraz większą dynamikę wartości rynku KEP w Polsce będzie mieć także wpływ prognozowana, a co za tym idzie mniejsza presja cenowa w wybranym kraju. Dodatkowo na rynku międzynarodowych usług eksperci PwC przewidują w najbliższych latach nagły spadek średniej ceny paczki, co będzie wynikiem zmiany struktury w eksportowych paczkach na rzecz przyrostu udziału ekonomicznych paczek, cechujących się niższą ceną za przesyłkę. Na dalsze zmiany zachodzące na rynku przesyłek wielki wpływ wywiera też branża e-commerce i oczekiwania nowych, „cyfrowych” klientów. W związku z czym właśnie operatorzy rynku KEP w następnych latach będą pracowali nad wdrożeniem zaawansowanych technologicznych narzędzi oraz tak zwanych rozwiązań ostatniej mili, szukając przy tym najbardziej efektywnego modelu dostarczania przesyłek, jeżeli chodzi o wymianę baterii trakcyjnych. Przedstawia się, że polski rynek usług kurierskich pomimo, że liczy około 200 firm podzielony jest pomiędzy kilku głównych graczy. Pośród nich są DHL, DPD, GLS, UPS i Siódemka. Już niedługo planowane są duże zmiany. Istniejąca już od 15 lat polska firma Siódemka zostanie bowiem przejęta przez DPD Polska. Wówczas konsolidacja dwóch firm jest następstwem bardzo silnej rywalizacji na rynku. Ona pozwoli na zyskanie nowych pieniędzy i umocnienie pozycji DPD. Co więcej, branża usług kurierskich rozwija się mgnieniu oka. Każdego roku wartość rynku rośnie nawet o kilkadziesiąt procent. W 2001 roku analitycy wyceniali rynek przeszło na 100 mln złotych. W 2014 roku wartość została także oszacowana na niespełna 35 mld złotych.


Polski rynek internetowych zakupów wygląda dość podobnie jak na Zachodzie. Tutaj wzoruje się na branży z Ameryki i Wielkiej Brytanii. Na nasz bogaty rynek wchodzą wielcy zagraniczni gracze jak Zalando bądź Amazon, które zapoczątkowują w Polsce zagraniczne standardy, jeżeli chodzi o regenerację baterii trakcyjnych.

Można założyć się, że zakupy w internecie będą z roku na rok rosły. Będą wzrastały także wymagania dotyczące firm kurierskich. Najbliższe lata to będzie okres naprawdę silnej rywalizacji, inwestycji, które mają przede wszystkim przywiązać klienta. Ta branża będzie się wówczas dynamicznie zmieniać, na czym przeciętny klient powinien wiele zyskać .

Zobacz także