2019-03-29

Zarządca nieruchomości Warszawa a współczesna praca urządzeń

Zarządca nieruchomości Warszawa - na jakich pracuje urządzeniach?

 

Cacti, program ten po latach swojego rozwoju jest standardem w dziedzinie wyświetlania informacji o sieci komputerowej. Aplikacja ta korzysta z tak zwanego stosu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), zbiera różnego rodzaju informacje za pomocą SNMP oraz lokalnych skryptów w Perlu i PHP. Cacti potrafi również wykreślić aktualną mapę połączeń pomiędzy urządzeniami z informacjami o wykorzystaniu zasobów. Każdy zarządca nieruchomości Warszawa https://www.lokum.waw.pl/o-nas/ pragnie poznać go bliżej.


Ta właśnie mapa odgrywa ważną rolę tablicy synoptycznej i jest wyświetlana na dużych monitorach - daje to administratorom pogląd na pracę urządzeń, które znajdują się w firmowej sieci. Warto również dodać, że dzięki oddzieleniu instancji pobierania danych od ich wyświetlania zebrane przez Cacti porcje informacji mamy możliwość reorganizować w różne struktury oraz przedstawić osobno, wybierając także żądany przedział czasu, w niektórych instalacjach liczony w miesiącach i latach. W ten właśnie sposób w jednej instalacji mamy możliwość zebrać i wyświetlić komplet informacji o działaniu systemów IT, rozpocząwszy od temperatury czynnika chłodzącego w przewodach powrotnych, prędkości pracy wentylatorów w zasilaczach, poprzez dane o wolnej przestrzeni dyskowej, aż po stan wykorzystania licencji na oprogramowanie, jeżeli chodzi o zarządcę nieruchomości na Mokotowie. Nagios - to dojrzałe środowisko monitoringu, który jest tworzone przez wiele lat. Narzędzie to, z pewnością przydatne administratorom, zostało napisane w tak zwanym języku C i zawiera praktycznie wszystkie składniki, których zazwyczaj oczekuje administrator sieci, włącznie z szybkim oraz intuicyjnym interfejsem graficznym. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku Cacti, oprogramowanie to dysponuje wieloma różnego rodzaju wtyczkami, które są przeznaczone do pobierania informacji o stanie działania serwerów, usług, połączeń sieciowych, dostępności oraz poprawności wysyłania przez serwer stron WWW – mamy tu więc wszystkie urządzenia infrastruktury, do których możemy się połączyć przy pomocy protokołu IP, jeżeli chodzi o stanowisko jakim jest zarządca nieruchomości w Warszawie.


Nagios posiada również dopracowany motor powiadomień za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS. Wadą tego narzędzia jest jednak bardzo skomplikowana konfiguracja. Należy jednak dodać, że możliwości tego pakietu z pewnością zrównoważą wysiłek, który włożymy w poznanie jego konfiguracji. Icinga – jest to odgałęzienie Nagios. Icinga występuje w dwóch wersjach: Icinga 1, która jest kompatybilna wstecznie z Nagiosem, oraz Icinga 2, która została napisana od nowa. Icinga 2 jest rozproszonym oraz wielowątkowym tak zwanym frameworkiem, który ma być mniejszy, a co ważniejsze sprawniejszy niż Nagios. Wielu administratorów uważa, że najważniejszą przewagą Icingi nad Nagiosem jest konfiguracja za pomocą graficznego interfejsu użytkownika przy równoczesnym zachowaniu elastyczności oraz rozszerzalności właściwej dla Nagiosa. 

Zobacz także