Analiza ekonomiczno-finansowa firm leasingowych

Kod szkolenia: 
SK30

Korzyści

 1. Poznanie metodologii przeprowadzania analizy finansowo-ekonomicznej firm leasingowych
 2. Zdobycie umiejętności analizy ryzyka związanego z kredytobiorcą

Program

1. Wprowadzenie

 • istota i rodzaje leasingu
 • rozwój rynku leasingu na świecie i w Polsce
 • prawno-księgowe aspekty transakcji leasingowych
 • operacje bankowe przeprowadzane z firmami leasingowymi
 • czynniki ryzyka w finansowaniu działalności leasingowej

2. Omówienie sprawozdań finansowych firmy leasingowej

 • rachunek zysków i strat
 • bilans

3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej

 • analiza sytuacji finansowej na podstawie rachunku zysków i strat
 • analiza zmian struktury aktywów i ich wpływ na standing firmy
 • analiza zmian struktury pasywów
 • prawne zabezpieczenia umów leasingowych

4. Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników banku zajmujących się leasingiem oraz kredytowaniem firm leasingowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Rafał Rębilas

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.