Analiza finansowa dla firm ubezpieczeniowych

Kod szkolenia: 
AfFU

Korzyści

Uczestnicy poznają kluczowe rodzaje sprawozdawczości firm i ich uwarunkowań ekonomiczno-prawnych; nabędą umiejętności czytania sprawozdań finansowych; poznają analizę finansową jako narzędzie poszukiwania obszarów współpracy w zakresie ubezpieczeń; zdobędą umiejętność definiowania zapotrzebowania klienta firmowego na absorpcję produktów ubezpieczeniowych, poznają rolę analizy finansowej w procesie sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych.

Metoda

Szkolenie realizowane jest metodą wykładu (podanie przykładu analiz) wspieranego prezentacją multimedialną, jak również licznych praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników (w tym samodzielne analizy).

W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikających z układu sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji, to jest rozpoczynając od rachunku zysków i strat, po bilans i rachunek przepływów pieniężnych.

Program

I. Budowa i układ sprawozdań finansowych firm na pełnej księgowości oraz firm stosujących sprawozdawczość uproszczoną (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)

 1. Uwarunkowania ekonomiczno-prawne działalności gospodarczej i zakres ekspozycji na ryzyko, które może być neutralizowane przez ubezpieczycieli
 2. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm pod kątem:
  • zapotrzebowania na produkty ubezpieczeniowe (ze sfery biznesowej i indywidualnej)
  • potencjalnej zdolności składkowej
  • kompleksowego ofertowania produktów ubezpieczeniowych
 3. Analiza rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych – omówienie kluczowych schematów księgowych, powiązań i wycen
 4. Omówienie technik analitycznych pozwalających szybko i wiarygodnie ocenić sytuację przedsiębiorstwa
 5. Kluczowe znaczenie analiz opartych na metodologii przepływów pieniężnych i ich konfrontacja z klasyczną analizą wskaźnikową
 6. Analiza specyfiki branży (handel, produkcja, usługi) oraz jej wpływ na zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.