Bezpieczeństwo w strefach o podwyższomym zagrożeniu militarnym i terrorystycznym

Korzyści

Opanowanie umiejętności reagowania, przyjęcie stosownej postawy na wypadek zagrożenia. Zdobycie umiejętności przewidywania i oceny nadchodzących zagrożeń które są nieuniknione i natychmiastowe.   Zdobycie umiejętności reagowania stosownego do rodzaju zagrożenia.

Metoda

Wykład, ćwiczenia symulacyjne, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie odbywa się w języku angielskim lub z udziałem tłumacza

Program

Szkolenie składa się z II modułów tematycznych :

I - Podróż i pobyt w strefie  o podwyższonym zagrożeniu 

II - Praktyczna nauka strzelania 

 

 

MODUŁ I: «PODRÓŻ I POBYT W STREFIE  O PODWYŻSZONYM ZAGROŻENIU»

 

 

DZIEŃ 1

 

RANO

 • Rejestracja Uczestników
 • Przypomnienie prawnych obowiązków pracodawcy
 • Przygotowanie podróży, pobytu i przemieszczania się w danym regionie

 

PO POŁUDNIU

 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyka w zależności od:

  • regionu, kraju, miasta/strefy wiejskiej, itp.
  • rodzaju pobytu
  • liczby podróżujących
 • Analiza sytuacji, planowanie działań

 

 

DZIEŃ 2

 

RANO

 • Metody działania napastników
 • Zasady zachowania i postępowanie:
  • na codzień
  • w sytuacji zagrożenia
  • w przypadku napadu/agresji
  • w przypadku uprowadzenia zakładników

 

PO POŁUDNIU

 • Stres i zarządzanie stresem
 • Czynności odruchowe w sytuacji zagrożenia oraz przemocy

 

DZIEŃ 3

 

RANO

 • Ratownictwo
 • Zarządzanie stresem
 • Udzielanie pierwszej pomocy (ćwiczenie na sobie i osobach trzecich)
 • Tamowanie krwi, opatrywanie ran oparzeniowych, interwencja w przypadku traum, szoków
 • Dokonanie bezzwłocznego, sprawnego uwolnienia poszkodowanych (rannych lub porwanych)
 • Wysłanie sygnałów alarmowych (zasady powiadamiania służb ratunkowych)

 

 

PO POŁUDNIU

 • Ćwiczenia symulacyjne sytuacji zagrożenia

 

 

             

MODUŁ II: « PRAKTYCZNA NAUKA STRZELANIA »

 

 

DZIEŃ 1

 

RANO

 • Rejestracja Uczestników
 • Zapoznanie się z wyposażeniem
 • Wykład teoretyczny :
 • Podstawowe zasady strzelania
 • Ogólne zasady bezpieczeństwa strzelania
 • Słownictwo dotyczące broni

Ćwiczenie 1

 • Strzelanie z zabezpieczeniem broni po wystrzeleniu każdego naboju

 

PO POŁUDNIU

Ćwiczenie 2

 • Strzelanie pojedynczym nabojem na sygnał
 • Strzelanie z pozycji stojącej serią 2 nabojów na sygnał
 • Strzelanie pojedynczymi nabojami z przemieszczaniem się w czasie strzelania

 

 

DZIEŃ 2

 

RANO

Ćwiczenie  3

 • Strzelanie w ruchu powolnym
 • Strzelanie w pozycji obrotowej

Ćwiczenie 4

 • Strzelanie serią 5 nabojów ze zmianą/ładowaniem magazynka
 • Strzelanie serią 5 nabojów ze zmianą magazynka w ruchu          

 

PO POŁUDNIU

Ćwiczenie 5

 • Strzelanie w pozycji obrotowej, a następnie w trakcie powolnego posuwania się do przodu

Ćwiczenie  6

 • Strzelanie w trakcie dynamicznego posuwania się do przodu
 • Strzelanie zza osłony

 

DZIEŃ 3

 

RANO

Ćwiczenie 7

 • Gotowość do reagowania
 • Instruktarz pozycji strzeleckiej w pojeździe i wychodzenia z pojazdu z bronią (pozycja i rola każdego z pasażerów)

Ćwiczenie 8

 • W pozycji statycznej
 • Wyjście z pojazdu, zajęcie pozycji i oddanie serii 3 strzałów na sygnał

 

PO POŁUDNIU

Ćwiczenie 9

 • Wyjście z pojazdu, posuwanie się do przodu i oddawanie strzału w czasie ataku

Ćwiczenie 10

 • Ćwiczenia w ruchu pod kątem ochrony i zapewnienia ewakuacji VIP'a z miejsca zdarzenia

Uczestnicy

Bankowcy, pracownicy korporacji planujacy podróż w regiony o podwyższonym zagrożeniu militarnym i terrorystycznym.

Czas trwania

6 dni, zajęcia codziennie w godzinach 9.00 - 12.30 oraz 14.00 – 17.00

Prowadzący

Osoby które służyły w formacjach wojskowych i/lub policyjnych, z doświadczeniem trenerskim. Szkolenie realizowane jest we współpracy z francuską firmą Cohésion.

 

Grupa Cohésion to europejscy specjaliści w zakresie zarzadzania ryzykiem operacyjnym. Grupa Cohésion powstała w 2010 r. w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia europejskim firmom możliwości przewidywania i zarządzania ryzykami operacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa działalności w regionach o zwiększonym zagrożeniu.

 

Grupa Cohésion specjalizuje się w doradztwie w nastepujących dziedzinach:

 • Prewencja ryzyk operacyjnych
 • Zapobieganie sytuacjom kryzysowym
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Ochrona fizyczna osób i wydarzeń
 • Wsparcie prawne i negocjacyjne
 • Zarządzanie i odpowiedzialność społeczna firmy.

 

Grupa Cohésion działa na terenie Afryki (Algieria, Libia, Maroko, Tunezja). Jest również obecna na rynku usług w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Hiszpanii.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.