Bilans banku i jego analiza

Kod szkolenia: 
R02

Korzyści

Poznanie zasad tworzenia sprawozdań finansowych banku oraz zdobycie wiedzy na temat poszczególnych pozycji bilansu banku, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych, podstawowych metod oceny efektywności banku, wyceny kosztów stałych i zmiennych, charakterystyki rynku międzybankowego, dochodowości klienta oraz czynników wpływających na wynik finansowy banku.

Program

1. Sprawozdania finansowe banku:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • definicje poszczególnych pozycji i ich interpretacja

2. Ocena efektywności banku:

  • wycena kosztów stałych i zmiennych
  • rynek międzybankowy, charakterystyka transakcji międzybankowych
  • koszt pozyskania pieniądza
  • dochody banku, dochodowość klienta
  • zysk banku
  • czynniki wpływające na wynik finansowy

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników pionów finansowo-księgowych banku oraz kadry kierowniczej placówek bankowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Praktyk, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.