Dochodzenie roszczeń bankowych - windykacja

Kod szkolenia: 
SK111

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat rodzajów odpowiedzialności cywilnej klientów i innych osób (małżonków, spadkobierców) zobowiązanych z tytułu udzielonych zabezpieczeń oraz procedur i technik skutecznego egzekwowania należności.

Program

 1. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej w relacjach klient – bank
 2. Roszczenia banku wobec klienta wynikające z:
  • umowy rachunku bankowego
  • umowy kredytowej i pożyczki
 3. Odpowiedzialność osobista i rzeczowa
 4. Odpowiedzialność małżonków i spadkobierców
 5. Przedawnienie roszczeń
 6. Dochodzenie przez banki roszczeń z tytułu:
  • na podstawie porozumień, ugód, umów restrukturyzacyjnych
  • w drodze postępowania egzekucyjnego
  • w postępowaniu układowym i upadłościowym
 7. Roszczenia pauliańskie

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych oraz pracowników zajmujących się trudnymi kredytami i dochodzeniami roszczeń bankowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.