Etykieta w biznesie

Kod szkolenia: 
Z82

Korzyści

 1. Podniesienie kwalifikacji w zakresie całokształtu zachowań i postępowania w działalności zawodowej
 2. Prezentowanie w kontaktach służbowych wysokiego poziomu, wzbudzającego uznanie i szacunek klientów, współpracowników, kooperantów oraz innych osób i instytucji

Program

1. Etykieta jako narzędzie w biznesie

2. Etykieta na co dzień

 • kultura osobista w stosunkach służbowych
 • realizacja zasady pierwszeństwa w różnych sytuacjach
 • podstawowe uprzejmości – powitanie i pozdrowienia
 • sztuka prowadzenia rozmowy i wygłaszania przemówień
 • zasady udzielania pochwał i nagan

3. Korespondencja

 • listy oficjalne i prywatne
 • adresowanie, nagłówki i zakończenia
 • korespondencja okolicznościowa

4. Telefonowanie

 • dobre obyczaje w rozmowach telefonicznych
 • rozmowy służbowe i nieoficjalne
 • telefon komórkowy

5. Bilety wizytowe

 • funkcje biletów wizytowych
 • bilety prywatne, bilety służbowe
 • wręczanie i przyjmowanie
 • pisanie na wizytówkach

6. Własny wizerunek zewnętrzny

 • fasada osobista
 • mowa ciała
 • sztuka mówienia i przemawiania – język oficjalny i na co dzień
 • znaczenie ubioru
 • dodatki do ubioru
 • poza poprawnością: niwelowanie niedoskonałości, uwypuklanie cech pozytywnych, kreowanie wizerunku osobistego

7. Przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych

 • układanie programu
 • zapraszanie, powitanie, rozmowy, poczęstunek
 • organizacja pobytu delegacji
 • zwiedzanie instytucji

8. Organizacja konferencji i narad

 • przygotowanie pomieszczeń
 • przygotowanie materiałów
 • rozsadzanie uczestników
 • personel pomocniczy

9. Podróże w kraju i zagranicą

 • protokolarne przygotowanie pobytu za granicą
 • jazda samochodem: hierarchia miejsc
 • normy zachowania w różnych środkach lokomocji
 • na styku kultur

10. Przyjęcia oficjalne w otoczeniu międzynarodowym

 • rodzaje i ranga przyjęć
 • organizacja przyjęcia
 • formy zaproszeń
 • dobór menu
 • posługiwanie się sztućcami i naczyniami
 • rozsadzanie gości
 • sposób jedzenia różnych potraw
 • toasty

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla.

Czas trwania

1 dzień / 7 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.