Europejski Certyfikat Bankowca

Od 2004 r. posiadamy akredytację European Banking & Financial Services Training Association Asbl na organizację w Polsce egzaminów upoważniających do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca (ECB EFCB).

ECB EFCB umożliwia porównanie kwalifikacji europejskich pracowników bankowości i podniesienie atrakcyjności pracowników posiadających certyfikat; ułatwia ich mobilność w Unii Europejskiej oraz – docelowo – ma podnieść jakość obsługi klientów na rynku europejskim.

Osoba ubiegająca się o ECB EFCB powinna wykazać się podstawową wiedzą ogólnobankową, której zakres został opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu organizowanego w Polsce wyłącznie przez trzy akredytowane instytucje szkoleniowe: Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów, Gdańską Akademię Bankową i Warszawski Instytut Bankowości.

Wszystkim zainteresowanym zdobyciem certyfikatu proponujemy udział w Europejskim Studium Bankowości przygotowującym do ECB EFCB.

Dodatkowe informacje

Małgorzata Migas
tel.: 600 925 179
e-mail: malgorzata.migas@msbif.pl

Katarzyna Terebus
tel.: 728 481 758
e-mail: katarzyna.terebus@msbif.pl

Szkolenie

Adresowane jest do osób chcących poszerzyć wiedzę ogólnobankową na poziomie odpowiadającym wymaganiom stawianym przez instytucje europejskiego rynku usług finansowych.

Egzamin

Przeznaczony jest zarówno dla posiadaczy stopni zawodowych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości, jak i osób ich nieposiadających.