Formularz zapytania w sprawie organizacji szkolenia zamkniętego

ORGANIZATOR

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o. o.
ul. Koszarowa 6; 40 - 068 KATOWICE
tel.: (32) 251 68 34; 251 33 38; faks: (32) 251 78 23
e-mail: szkolenia@msbif.pl

 

ORGANIZATOR

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o. o.
Biuro w Warszawie
ul. Żurawia 47; 00 - 680 WARSZAWA
tel.: (22) 827 05 67; faks: (22) 827 73 46; kom.: 728 481 758; 600 925 179
e-mail: Malgorzata.Migas@msbif.pl, Katarzyna.Terebus@msbif.pl

Nazwa i adres instytucji
osoba do kontaktu: imię i nazwisko, telefon
osoba do kontaktu: adres e - mail