Gwarancje bankowe

Kod szkolenia: 
F1

Korzyści

Uczestnicy ugruntują i pogłębią wiedzę z zakresu gwarancji bankowych.

Program

  1. Gwarancja bankowa – pojęcie gwarancji bankowej
  2. Regulacje prawne dotyczące gwarancji
  3. Pojecie regwarancji
  4. Podstawowe rodzaje gwarancji
  5. Charakter prawny gwarancji – oświadczenie banku (charakter zobowiązaniowy)
    • zasady odpowiedzialności banku z tytułu gwarancji
  6. Gwarancja jako instrument zabezpieczenia – poręczenie cywilne – poręczenie wekslowe
  7. Roszczenia banku z tytułu udzielonych gwarancji
  8. Podsumowanie.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przyjmujących od klientów zlecenie udzielenia gwarancji bankowej, wystawiających gwarancje, przyjmujących żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej, zlecających bankowi wystawienie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań oraz osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Małgorzata Gryber

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.