Hipoteka jako zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych
- aspekty prawne z uwzględnieniem zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Kod szkolenia: 
K44

Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się i interpretacji przepisów prawa pozwalających na właściwe ustanowienie hipoteki i jej realizację, szczególnie w obliczu zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Metoda

Wykład połączony z dyskusją i rozwiązywaniem przykładów praktycznych

Program

 1. Zagadnienia ogólne dotyczące kredytów i pożyczek hipotecznych
 2. Procedury bankowe związane z udzielaniem kredytów i pożyczek hipotecznych
 3. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych:
  • pojęcie hipoteki
  • przedmiot hipoteki
  • rodzaje hipotek
  • powstanie hipoteki
  • hipoteka po zmianach przepisów
  • roszczenia związane z hipoteką, zmiana treści hipoteki, administrator hipoteki inne kwestie
 4. Księgi wieczyste:
  • ustrój ksiąg wieczystych
  • postępowanie przed sądem prowadzącym księgi wieczyste
  • koszty ustanowienia hipoteki
 5. Wpływ restrukturyzacji kredytu lub pożyczki na hipotekę
 6. Uwagi ogólne dotyczące zaspokojenia z tytułu hipoteki

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków i instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek, stosujących hipotekę jako ich zabezpieczenie.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol – radca prawny, adwokat, od wielu lat prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, z długoletnią praktyką bankową i długoletnią praktyką jako prowadząca szkolenia i warsztaty   Katarzyna Marczyńska - Arbiter bankowy Związku Banków Polskich

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.