Informacje organizacyjne

Miejsce

Zajęcia dla grup międzybankowych (szkolenia otwarte) odbywają się w siedzibie MSBiF w Katowicach przy ul. Koszarowej 6. Na miejscu dysponujemy również bazą noclegową i gastronomiczną.

W przypadku szkoleń zamkniętych (organizowanych na zlecenie jednego klienta) zajęcia dydaktyczne odbywają się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Czas

Zajęcia rozpoczynają się zawsze o godzinie 9.00 i trwają – w zależności od długości szkolenia – średnio do godz. 16.00. W trakcie spotkania organizacyjnego rozpoczynającego szkolenie pierwszego dnia przedstawiciel MSBiF prezentuje uczestnikom szczegółowy harmonogram zajęć.

W przypadku szkoleń zamkniętych godziny rozpoczęcia oraz harmonogram zajęć ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą.

Odpłatność

Ceny podane na stronach zawierających programy poszczególnych szkoleń obejmują koszty uczestnictwa w szkoleniu otwartym. Zawierają koszt materiałów dydaktycznych i serwisu kawowego podawanego w trakcie zajęć.

Cena szkolenia nie obejmuje odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie. Obiad możecie Państwo zamówić jako usługę dodatkową w trakcie wypełniania formularza zgłoszenia.

Odpłatność za szkolenie zamknięte (organizowane w formule wewnętrznej) negocjowana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

Przelew odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu oraz ewentualne świadczenia dodatkowe następuje na podstawie wystawionej przez MSBiF faktury wysyłanej po zakończeniu szkolenia.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach prosimy przysyłać na formularzach zgłoszenia nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy pisemnie – pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje

Biura Szkoleń MSBiF w Katowicach

tel.: 32 251 68 34, tel./faks: 32 251 33 38
e-mail: szkolenia@msbif.pl

Miejsce

Zajęcia dla grup międzybankowych (szkolenia otwarte) odbywają się w siedzibie Biura MSBiF w Warszawie, przy ul. Żurawiej 47. Na miejscu znajdują się sale wykładowe, kawiarnia i bufet. Biuro w Warszawie nie dysponuje bazą noclegową, proponujemy zatem Państwu skorzystanie z zakwaterowania w jednym z wymienionych niżej hoteli:

  • Hotel Atos – ul. Mangalia 1; tel. 22 841 43 95
  • Hotel Metropol – ul. Marszałkowska 99a; tel. 22 629 40 01
  • Hotel Portos – ul. Mangalia 1; tel. 22 842 68 51
  • Ośrodek Nowolipie – ul. Nowolipie 25 B; tel. 22 838 34 96
  • Hotel Aramis – ul. Mangalia 1; tel. 22 842 09 74
  • pokoje gościnne – Związek Lustracyjny Spółdzielczości Pracy, ul. Żurawia 47; tel. 22 628 27 63.

W przypadku szkoleń zamkniętych (organizowanych na zlecenie jednego klienta) zajęcia dydaktyczne odbywają się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Czas

Zajęcia rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 9.30, w następne dni o godz. 9.00. Jeżeli szkolenie trwa trzy dni lub dłużej, ostatniego dnia zajęcia kończą się o godz. 13.30.

W trakcie spotkania organizacyjnego rozpoczynającego szkolenie pierwszego dnia przedstawiciel MSBiF prezentuje uczestnikom szczegółowy harmonogram zajęć.

W przypadku szkoleń zamkniętych godziny rozpoczęcia oraz harmonogram zajęć ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą.

Odpłatność

Odpłatność podana na stronach zawierających programy poszczególnych szkoleń obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu otwartym. Zawierają koszt materiałów dydaktycznych oraz serwis kawowy podawany w trakcie zajęć.

Cena szkolenia nie obejmuje odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie. Obiad możecie Państwo zamówić jako usługę dodatkową w trakcie wypełniania formularza zgłoszenia.

Odpłatność za szkolenie zamknięte (organizowane w formule wewnętrznej) negocjowana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

Przelew odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu oraz ewentualne świadczenia dodatkowe następuje na podstawie wystawionej przez MSBiF faktury wysyłanej po zakończeniu szkolenia.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przysyłać na formularzach zgłoszenia nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy pisemnie – pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie.

Zgłoszenie traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji uprawnia nas do wystawienia faktury za szkolenie, również w przypadku niepoinformowania nas o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Dodatkowe informacje

Biuro Szkoleń MSBiF w Warszawie

tel.: 22 827 05 67; faks: 22 827 73 46; kom.: 728 481 758; 600 925 179
e-mail: msbif@msbif.pl