Instrumenty finansowe - zastosowanie, działanie, wycena

Kod szkolenia: 
R061

Korzyści

Zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem instrumentów finansowych zarówno pod kątem mechanizmu funkcjonowania, jak i zastosowań w celu redukcji ryzyka.

Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej i obejmą praktyczne ćwiczenia z zakresu wyceny w arkuszu kalkulacyjnym.

Program

 1. Typy instrumentów finansowych
 2. Funkcjonowanie rynków instrumentów finansowych
 3. Konwencje stosowane na rynkach instrumentów finansowych
 4. Instrumenty udziałowe – charakterystyka oraz wycena
 5. Instrumenty dłużne – charakterystyka oraz wycena
 6. Instrumenty pochodne kursu walutowego – charakterystyka, zastosowanie oraz wycena
 7. Instrumenty pochodne stopy procentowej – charakterystyka, zastosowanie oraz wycena
 8. Inne rodzaje instrumentów pochodnych – kredytowe, indeksowe oraz pogodowe
 9. Analiza ryzyka instrumentów finansowych
 10. Strategie inwestycyjne
 11. Ewidencja księgowa instrumentów finansowych, w tym rachunkowość zabezpieczeń

Uczestnicy

Pracownicy departamentów zarządzania ryzykiem oraz departamentów operacji skarbowych banków i firm ubezpieczeniowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu instrumentów finansowych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Manager w Departamencie Audytu Wewnętrznego BZ WBK, wcześniej wieloletni doradca firmy KPMG, specjalizujący się w audycie wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadził wiele szkoleń w tej tematyce zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Doświadczenie zawodowe jest uzupełnione takimi certyfikatami międzynarodowymi jak Certified Financial Risk Manager (FRM), Certified Internal Auditor (CIA) oraz Professional Risk Manager (PRM).

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.