Instrumenty pochodne o niesymetrycznym ryzyku – charakterystyka i zastosowanie

Kod szkolenia: 
IP-ns

Metoda

Wykład i ćwiczenia. Zastosowanie instrumentów pochodnych pokazane zostanie na przykładach.

Program

Program:
 1. Charakterystyka instrumentów pochodnych i ich podział (1 godz.)
 2. Podział opcji ze względu na podstawowe kryteria (2 godz.)
 3. Opcje in the money, at the money, out of the money (1 godz.)
 4. Instrumenty o niesymetrycznym ryzyku dla obu stron kontraktu:
  1. Instrumenty pochodne stopy procentowej:
   1. Opcje na stopę procentową (specyfika kontraktu, jego zastosowanie) (3 godz.)
   2. Transakcje cap i floor (specyfika kontraktu, jego zastosowanie) (2 godz.).
  2. Walutowe instrumenty pochodne:
   1. Opcje walutowe (specyfika kontraktu, jego zastosowanie) (3 godz.).
 5. Transakcje złożone z 2 opcji (podstawowe informacje) (1 godz.)
 6. Opcje egzotyczne (podstawowe informacje) (1 godz.).

Uczestnicy

Osoby o żadnej lub podstawowej wiedzy n/t instrumentów pochodnych.

Prowadzący

dr Igor Styn

Odpłatność

1450,00zł
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.