Instrumenty pochodne o symetrycznym ryzyku – charakterystyka i zastosowanie

Kod szkolenia: 
IP-s

Metoda

Wykład i ćwiczenia. Zastosowanie instrumentów pochodnych pokazane zostanie na przykładach.

Program

 1. Charakterystyka instrumentów pochodnych i ich podział (1 godz.)
 2. Instrumenty o symetrycznym ryzyku dla obu stron kontraktu:
  1. Instrumenty pochodne stopy procentowej:
   1. Transakcje FRA (specyfika kontraktu, jego zastosowanie i wycena) (3 godz.)
   2. Swapy stóp procentowych (IRS – specyfika kontraktu, jego zastosowanie i wycena) (3 godz.).
  2. Walutowe instrumenty pochodne:
   1. Transakcje forward (specyfika kontraktu, jego zastosowanie i wycena) (3 godz.).
   2. Swapy kursowe (FX swap – specyfika kontraktu, jego zastosowanie) (3 godz.)
   3. Kapitałowe swapy walutowe (CIRS – specyfika kontraktu, jego zastosowanie i wycena) (3 godz.).
 

Uczestnicy

Osoby o żadnej lub podstawowej wiedzy n/t instrumentów pochodnych.

Czas trwania

2 dni (16 godz. wykł.; 1 godz. wykł. = 45 min.)

Prowadzący

dr Igor Styn

Odpłatność

1450,00zł
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.