Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową klienta?
Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa

Kod szkolenia: 
K011

Korzyści

Często słyszymy, że ryzyko udzielenia kredytu dla firmy A czy firmy B jest bardzo duże. No dobrze, ale z czego to wynika? Czy tylko z kondycji finansowej? Są firmy o bardzo dobrym standingu finansowym, którym banki odmawiają finansowania. Dlaczego?

W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na jakiego typu ryzyka należy uważać i z czego one wynikają, jak należy chronić ekspozycję kredytową i jakie zabezpieczenia są najbardziej efektywne z punktu widzenia odzyskania należności kredytowej.

Program

1. Cechy dobrej analizy:

 • spójność
 • prawidłowość wnioskowania
 • wiarygodność  

2. Czy znasz swojego klienta i jego otoczenie?

 • właściciel/zarząd
 • produkt i rynek
 • środki produkcji
 • pracownicy
 • konkurencja
 • przepisy prawne
 • branża

3. Określenie celu kredytowania – jeśli określono cel jako działalność bieżącą, to czy wiesz, co kredytujesz?

4. Bilans i rachunek zysków i strat – myślisz, że wszystko wiesz na ten temat?

 • charakterystyka aktywów i pasywów
 • analiza pionowa i pozioma bilansu
 • charakterystyka rachunku zysków i strat

5. Z czego wynika potrzeba kredytowa?

 • istota kapitału obrotowego
 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

6. Czy poziom kapitałów u klienta jest wystarczający?

 • dźwignia finansowa
 • koszt kapitału 

7. Twój klient prowadzi rentowną działalność – ale czy będzie miał środki na spłatę kredytu?

 •  istota i analiza rachunku przepływów pieniężnych

8. Analiza wskaźnikowa – nie taki diabeł straszny

 • wskaźniki zdolności obsługi zadłużenia 
 • wskaźniki rentowności
 • wskaźniki aktywności
 • wskaźniki zadłużenia
 • wskaźniki płynności

9. Podsumowanie

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest głównie do analityków kredytowych i bankowych doradców klienta. Jest również bardzo przydatne dla pracujących w działach bankowego ryzyka kredytowego.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Marek Wolski

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.