Jak dobrze przygotować się do zarządzania projektem?

Korzyści

 1. Poznanie podstawowych pojęć i zdobycie ogólnej wiedzy o zarządzaniu projektami
 2. Zrozumienie różnic pomiędzy teorią a praktyką prowadzenia projektów, co pozwoli przygotować się na pojawiające się problemy i ograniczyć koszty projektów
 3. Optymalizacja zasobów alokowanych do projektów
 4. Wzrost motywacji pracowników dzięki zrozumieniu praktycznych technik radzenia sobie z problemami

Program

 1. Definicje projektu
 2. Cechy projektu
 3. Struktura zarządzania / raportowania
 4. Metodyki zarządzania projektami
 5. Kryteria sukcesu
 6. Planowanie i scenariusze działań
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie jakością
 9. Komunikacja w projekcie
 10. Zarządzanie zmianą
 11. Cykl życia projektu
  • przygotowanie projektu
  • uruchomienie projektu
  • faza wykonania i kontroli
  • zakończenie projektu
 12. Podsumowanie

Uczestnicy

Liderzy projektów, pracownicy biorący udział w projektach, osoby chcące się zapoznać z tematyką zarządzania projektami

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Jarosław Billewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach;12 lat doświadczenia zawodowego w ING Banku Śląskim SA.

Menedżer jednostek organizacyjnych w randze wydziału oraz departamentu. Lider kilku projektów, w tym wdrożenia systemu SAP w banku. Współtworzył i wdrożył zmiany systemu zarządzania Pionem Finansów Banku.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.