Jak skutecznie motywować zespoły i budować zaangażowanie w realizowaniu celów z wykorzystaniem teorii motywacyjnego DNA

Kod szkolenia: 
DNA

Korzyści

Nowatorska teoria motywacyjnego DNA daje nam odpowiedź na pytanie, jak motywować siebie i swój zespół. Teoria motywacyjnego DNA z sukcesem stosowana jest od kilkunastu lat jako znakomite narzędzie doboru i zwiększania efektywności zespołów w USA, Europie Zachodniej i obecnie również w Polsce.

Badania nad dynamiką ludzkich osiągnięć wskazują, że są one motorem biznesu i przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku. Wyniki badań są oczywiste: zespoły o wysokim poziomie motywacji osiągają zdecydowanie wyższe wyniki (badania Instytutu Gallupa).

Jednocześnie:

 • 73% pracowników deklaruje, że jest obecnie mniej zmotywowania niż dawniej
 • 69% menedżerów wskazuje na brak motywacji u pracowników jako na najtrudniejszy problem, z którym spotykają się w pracy
 • 84% pracowników mówi, że gdyby chcieli, mogliby pracować lepiej
 • 50% pracowników twierdzi, że wkłada w pracę tylko tyle wysiłku, ile potrzeba, aby się w niej utrzymać.

Pytanie, przed którym stoją menedżerowie, brzmi: jak sprawić, aby ludziom chciało się chcieć. Motywacja wymaga ciągłej inspiracji. Nowy wymiar motywacji ukazuje i daje nam teoria motywacyjnego DNA. Badania przeprowadzone na ponad 10 tysiącach osób w 70 krajach ukazują, że stosując indywidualne motywatory, można wydobyć potencjał z każdego pracownika i skutecznie realizować cele zespołu.

Na warsztatach uzyskacie Państwo wiedzę, która pozwoli Wam podnieść jakość i efektywność pracy zespołu.

Odpowiemy na gorące pytania:

 • W jaki sposób motywować zespół, aby osiągać założone rezultaty?
 • Jak podnieść wyniki zespołu i poszczególnych członków?
 • Jak stworzyć atmosferę zaangażowania sprzyjającą efektywności?
 • W jaki sposób osiągnąć sukces?
 • Jak kierować własną motywacją, aby rozwijać swoją karierę zawodową?

Program

I. Od McGregora do McCllelanda. Krótka historia motywacji w biznesie

 1. McGregor. Teoria X-Y
 2. Herzberg. Dlaczego badania nad 203 inżynierami przeszły do historii wiedzy o zarządzaniu
 3. Maslow. Konstrukt systemów motywacyjnych w organizacjach
 4. McClelland. Teoria motywacji osiągnięć

II. Psychologiczne i ekonomiczne podstawy motywacji

 1. Potrzeby pracownika a sposoby ich zaspokojenia
 2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 3. Prawa motywacji w biznesie. Jak skutecznie motywować, aby zmotywować
 4. Narzędzia systemu motywacyjnego (finansowe i pozafinansowe)
 5. Skuteczność najczęściej stosowanych motywatorów
 6. Strategiczne podejście do systemu motywowania zespołu

Wyniki badań nad motywacją

III. Co motywuje człowieka w pracy?

 1. 1. Motywacyjne DNA. To co inspiruje biznes dzisiaj
 2. 2. Autodiagnoza własnego kodu motywacyjnego. Test motywacyjnego DNA. Dyrektor – Mistrz – Wódz – Wizjoner – Opiekun – Sojusznik – Udoskonalacz – Badacz
 3. Bądź pierwszy na mecie
 4. Siedem czynników budujących karierę
 5. Zwyciężaj i szanuj innych

Test motywacyjnego DNA. Autodiagnoza

IV. Strategie zmotywowanych ludzi sukcesu

 1. Co budzi w Tobie motywację?
 2. Motywacyjne DNA w pracy
 3. Motywacyjne DNA a osiąganie celów
 4. Jak kierować energią i zaangażowaniem zespołu

Przykłady wiodących osób z rynku.
Handout: Jak zwiększać własny potencjał?

IV. Jak stworzyć mistrzowski zespół?

 1. Jak Wydajni osiągają wyniki?
 2. Jak stworzyć relacje z innymi dzięki Kontaktowym
 3. Jak zyskać dzięki koncentracji Stabilnych
 4. Jak wykorzystać siłę zmian w Zmiennych?
 5. Jak budować siłę zespołu dzięki Wewnętrznym?
 6. Jak realizować cele finansowe dzięki Zewnętrznym?

Case study: motywacyjne DNA zespołu
Handout: Mapa motywacyjna mojego zespołu. Obserwacja – gorące punkty DNA
Handout: Motywatory poszczególnych typów DNA. Jak skutecznie motywować członków własnego zespołu
Analiza materiału wideo: prowadzenie efektywnych rozmów oceniających / motywacyjnych z pracownikami
Analiza materiału wideo: prowadzenie motywacyjnych spotkań z zespołem
Gra: Moje motywatory – moja siła!
Motywacyjne DNA w exposé menedżera

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej organizacji nastawionych na podnoszenie jakości zarządzania personelem i uzyskiwania dzięki innowacyjnemu podejściu w obszarze HR przewagi konkurencyjnej na rynku

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Doświadczona konsultantka i trenerka specjalizująca się w następujących obszarach psychologii biznesu: kierowanie zespołem, motywowanie i wywieranie wpływu, komunikacja i relacje z klientem, rozwój osobisty

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.