Kasjer złotówkowo-walutowy

Kod szkolenia: 
P21

Korzyści

Przygotowanie osób podejmujących pracę na stanowiskach kasjerów do profesjonalnego wypełniania obowiązków zawodowych. Przyswojenie metod pracy w dziale kasowo-skarbcowym oraz rozszerzenie wiadomości i aktualizacja wiedzy z zakresu technik operacji kasowych.

W trakcie kursu przeprowadzane są ćwiczenia grupowe połączone z prezentacją wybranych banknotów, monet i ich falsyfikatów.

Program

I. Organizacja pracy kasjera

 1. Podstawowe zasady wykonywania czynności w obrocie gotówkowym
 2. Dobór pracowników do wykonywania czynności kasowych
 3. Wyposażenie i zabezpieczenie stanowiska kasowego
 4. Organizacja obrotu gotówkowego
 5. Dokumenty kasowe i zakres czynności kasjera
 6. Zasady rozliczania gotówki w kasie
 7. Kontrola obrotu gotówkowego
 8.  Rodzaje różnic kasowych i ich likwidacja
 9. Odpowiedzialność materialna kasjera
 10.  Zasady postępowania z fałszywymi i sfałszowanymi znakami pieniężnymi
 11.  Tryb postępowania przy wymianie zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
 12.  Warunki skupu pieniędzy zagranicznych
 13.  Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy
 14.  Elementy prawa dewizowego i jego kontroli
 15.  Emisyjna i dewizowa działalność NBP
 16.  Album pieniędzy zagranicznych
 17. Zasady przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań znaków pieniężnych

II. Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

 1. Współczesne sposoby zabezpieczania znaków pieniężnych przed fałszerstwem
 2.  Zastępcze techniki fałszerskie
 3.  Sposoby zabezpieczenia przed fałszerstwem polskich znaków pieniężnych
 4.  Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne

III. Rozpoznawanie autentyczności zagranicznych znaków pieniężnych

 1. Charakterystyka znaków pieniężnych (banknotów i monet)
 2. Stosowane zabezpieczenia przed fałszowaniem:
  • dolar amerykański (USD)
  • euro (EUR)
  • funt angielski (GBP)
  • frank szwajcarski (CHF)
 3. Rozpoznawanie autentyczności zagranicznych znaków pieniężnych – ćwiczenia praktyczne

IV. Egzamin (testowy + ustny)

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób podejmujących pracę na stanowiskach kasjerów lub w działach kasowo-skarbcowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych praktyków bankowych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.