Kasjer złotówkowy

Kod szkolenia: 
P22b

Korzyści

Przygotowanie osób podejmujących pracę na stanowiskach kasjerów do profesjonalnego wypełniania obowiązków zawodowych. Rozszerzenie wiadomości i aktualizacja wiedzy z zakresu technik operacji kasowych.

W trakcie seminarium przeprowadzane są ćwiczenia grupowe połączone z prezentacją wybranych banknotów, monet i ich falsyfikatów.

Seminarium kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Program

  1. System zabezpieczeń monet PLN

- stop oraz jego forma zabezpieczenia

- specjalne rozwiązania graficzne

- sposoby rozpoznawania autentyczności

- rodzaje fałszerstw

- zajęcia praktyczne

      2.  Metody zabezpieczeń banknotów PLN oraz fałszerskie

            techniki zastępcze.

            techniki druku: staloryt, offset, typografia,

  1. zabezpieczenia

-znak wodny

-pasek zabezpieczający

-mikrodruk

-znak optyczny

-farba zmienna optycznie

-efekt kątowy

-hologram

-zabezpieczenia utajone( podczerwień, ultrafiolet)

-farba opalizująca

-eurion

    3. Ćwiczenia polegające na rozpoznawaniu autentyczności  banknotów PLN .

    4. Tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatu.   

    5. Określenie jakości banknotów i monet przyjmowanych do kas.

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób podejmujących pracę na stanowiskach kasjerów.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych dydaktyków, praktyków bankowych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.