Kierowanie własnym rozwojem

Kod szkolenia: 
Z191

Korzyści

 1. Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju i psychologii rozwoju zawodowego człowieka
 2. Szerokie spostrzeganie złożoności i uwarunkowań procesu rozwoju
 3. Wzrost wiedzy związanej z zarządzaniem karierą
 4. Zwiększenie motywacji do rozwoju i pracy
 5. Otwartość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań
 6. Zwiększenie poczucia satysfakcji
 7. Większa akceptacja procesu oceny
 8. Planowanie i realizacja ścieżek rozwoju
 9. Praca i doskonalenie się indywidualne
 10. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Program

1. Ogólna charakterystyka głównych teorii rozwoju zawodowego

 • teoria cech i czynników
 • teoria psychodynamiczna
 • teorie rozwoju
 • teorie kognitywne i nauki społeczne
 • etapy i uwarunkowania rozwoju zawodowego
 • czynniki stymulujące rozwój zawodowy
 • motywacyjne uwarunkowania rozwoju

2. Rozwój kariery jako świadomy proces dokonywania wyborów

 • definicja kariery
 • kariera jako projekt życiowy wymagający planowego zarządzania
 • osobista odpowiedzialność za rozwój

3.  Kotwice kariery

 • wartości
 • potrzeby
 • umiejętności
 • realia miejsca pracy

4.  Rozwój zawodowy. Perspektywa kompetencyjna

 • kompetencje
 • definicja
 • rodzaje w kontekście efektywnościowym
 • kompetencje osobiste – społeczne – menedżerskie
 • Management Development Map

5.  Doskonalenie kompetencji osobistych
  wybór kompetencji do doskonalenia jest poprzedzony badaniem ankietowym

6. Doskonalenie kompetencji społecznych
  wybór kompetencji do doskonalenia jest poprzedzony badaniem ankietowym

7.  Doskonalenie kompetencji menedżerskich
  wybór kompetencji do doskonalenia jest poprzedzony badaniem ankietowym

8.  Fazy rozwoju zawodowego

 • fazy życia zawodowego a uwarunkowania rozwoju
 • źrodła frustracji
 • źródła przewagi konkurencyjnej

9.  Kontekst osobisty

 • kontekst społeczny
 • role osobiste i zawodowe
 • konflikty ról
 • obszary krytyczne

10. Definiowanie celów

 • wyznaczanie celów zawodowych
 • zasada SMART
 • ekologia celów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników każdego szczebla zarządzania, specjalistów i innych pracowników, dla których ważne jest zdobycie umiejętności kierowania własnym rozwojem.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.