Kredyt konsumencki - nowe regulacje prawne

Kod szkolenia: 
KK

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej i reklamy zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie konsumenckim, nabędą umiejętności przedkontraktowej obsługi kredytobiorców i poprawnego dokonywania oceny ryzyka kredytowego i korzystania z baz danych, jak również praktycznego zastosowania Rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczących stosowania ustawy o kredycie konsumenckim.

Program

 1. Definicje – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
 2. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy:
  • zasady reklamy kredytów
  • standardowy Europejski Arkusz Informacyjny
  • asysta przedkontraktowa
 3. Umowy o kredyt konsumencki:
  • treść i forma umowy
  • umowy wiązane
  • umowy na odległość
 4. Ryzyko kredytowe a zdolność kredytowa
 5. Zasady korzystania z baz danych:
  • zasady korzystania z wewnętrznych baz danych
  • zasady korzystania z zewnętrznych baz danych
  • informacja dla konsumentów o skorzystaniu z bazy danych
 6. Szczególne uprawnienia kredytobiorców:
  • prawo do odstąpienia od umowy
  • prawo do przedterminowej spłaty kredytu
  • wypowiedzenie umowy kredytu
 7. Sankcja kredytu darmowego:
  • charakter prawny sankcji
  • termin skorzystania z uprawnienia przez kredytobiorców
  • zasady rozliczeń
 8. Kredyty hipoteczne – nowe regulacje:
  • standardowy Europejski Arkusz Informacyjny dla kredytów hipotecznych
  • forma i treść umowy
  • wyłączenie niektórych uprawnień kredytobiorców
 9. Kredyty w ROR – nowe regulacje
 10. Rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące stosowania ustawy o kredycie konsumenckim.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do doradców, opiekunów klienta w bankach przygotowujących oferty kredytowe

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska – arbiter bankowy przy Związku Banków Polskich

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.