Kredyty deweloperskie - ocena i monitoring ryzyka.
Analiza sprawozdań finansowych firm i spółdzielni mieszkaniowych
realizujących projekty deweloperskie/mieszkaniowe

Kod szkolenia: 
K602

Korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności analizy sprawozdań finansowych deweloperów i spółdzielni dla celów kredytowych ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych. Poznają zasady oceny inwestycyjnych przedsięwzięć deweloperskich/mieszkaniowych.

Program

 1. Specyfika ewidencji księgowej produktów działalności deweloperskiej oraz sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych – uwarunkowania prawne, rachunkowe i podatkowe
 2. Analiza sprawozdań finansowych firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych – ćwiczenia praktyczne
 3. Pełna analiza biznesplanu dewelopera i spółdzielni mieszkaniowej – aspekty marketingowe i finansowych – ćwiczenia praktyczne
 4. Finansowanie nakładów netto i finansowanie VAT
 5. Kredyty inwestycyjne/obrotowe dla firm deweloperskich i spółdzielni
 6. Zasady oceny przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości – ćwiczenia praktyczne
 7. Wpływ realizacji projektu deweloperskiego na bieżącą sytuację kredytobiorcy (projekty realizowane przez spółki celowe oraz w ramach przedsiębiorstw o innej podstawowej działalności niż działalność deweloperska)
 8. Rozliczenie inwestycji deweloperskiej/mieszkaniowej
 9. Analiza wrażliwości projektów deweloperskich/spółdzielczych mieszkaniowych na parametry operacyjne
 10. Aporty przy przedsięwzięciach deweloperskich/mieszkaniowych
 11. Aspekty podatkowe przy inwestycjach deweloperskich/mieszkaniowych – VAT, CIT, PIT, PCC
 12. Omówienie formalnych aspektów procesu budowlanego – wybrane elementy
 13. Wykorzystanie technik analitycznych do wyznaczania brzegowych parametrów kredytów deweloperskich/mieszkaniowych – ćwiczenia praktyczne
 14. Rodzaje ryzyka związanego z kredytami deweloperskimi i sposoby ich monitorowania:
  • ryzyko płynności
  • ryzyko kursowe
  • ryzyko stopy procentowej
 15. Formy i techniki kontroli (monitoringu) realizacji inwestycji deweloperskich i spółdzielczych mieszkaniowych

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów kredytów, którzy opracowują wnioski kredytowe firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.