Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych

Kod szkolenia: 
K611

Korzyści

Uczestnicy zdobędą i pogłębią umiejętności związane z procesem udzielania kredytów dla osób fizycznych.

Program

Część I

Podstawowe pojęcia

 1. Rodzaje kredytów hipotecznych
 2. Pożyczka hipoteczna udzielana na dowolny cel
 3. Promesa udzielenia kredytu hipotecznego – definicja, cechy, zastosowanie
 4. Zabezpieczenie hipoteczne – definicja, cechy, zastosowanie
 5. Operat szacunkowy jako istotny element wyznaczenia wartości kredytu lub pożyczki hipotecznej
 6. Wartość nieruchomości jako gwarancja dobrego zabezpieczenia interesów banku – różne podejścia do szacowania wartości
 7. Przejściowe zabezpieczenie kredytu i pożyczki ustanawiane na czas dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej
 8. Inne zabezpieczenia wykorzystywane przy kredytach i pożyczkach hipotecznych

Część II

Proces udzielania kredytów hipotecznych

 1. Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji
 2. Analiza klienta pod kątem posiadanych środków własnych jak i wiarygodności
 3. Ocena dochodów klienta
 4. Ocena transakcji; ocena inwestycji
 5. Weryfikacja wartości nieruchomości
 6. Analiza ryzyka związanego z transakcją/inwestycją
 7. Kontrola nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie
 8. Kontrola inwestycji
 9. Zabezpieczenie kredytu
 10. Podjęcie decyzji kredytowej
 11. Finalizacja procesu udzielenia kredytu/pożyczki
 12. Podpisanie umowy kredytowej
 13. Uruchomienie kredytu/pożyczki – jednorazowe, w transzach
 14. Kontrola postępu robót budowlanych
 15. Spłata kredytów i pożyczek hipotecznych
 16. Monitorowanie spłaty kredytów i pożyczek hipotecznych

Część III

Analiza przypadków

 1. Rola rzeczoznawcy w kontaktach z bankiem – modele współpracy z rzeczoznawcami
 2. Ryzyka związane z udzielaniem pożyczek hipotecznych
 3. Możliwe problemy, z którymi może spotkać się zarówno inspektor kredytowy, jak i rzeczoznawca
 4. Studium przypadku

Uczestnicy

Szkolenie jest kierowane do pracowników działu kredytu w bankach udzielających kredytów hipotecznych dla osób fizycznych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

wieloletni praktyk 

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.