Monitoring ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
jako jeden z etapów procesu kredytowania

Kod szkolenia: 
K613

Korzyści

Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem monitorowania kredytów hipotecznych. Poznają wpływ skutecznego monitoringu na zmniejszenie zagrożeń wynikających z udzielenia kredytu i związanego z tym ryzyka banku.

Program

Wprowadzenie

 1. Terminy i definicje związane z monitorowaniem kredytu
 2. Rodzaje kredytów hipotecznych
 3. Rodzaje stosowanych zabezpieczeń:
  • przejściowe
  • docelowe
 4. Wpływ monitoringu na rezerwy oddziału/banku
 5. Podział okresu kredytowania:
  • okres wykorzystania kredytu
  • karencja
  • okres spłaty

I etap: Przygotowanie i przyjęcie dokumentacji kredytowej

 1. Pierwsza rozmowa z klientem – ustalenie potrzeb klienta
 2. Check lista – dokument systematyzujący dokumentację składaną przez klienta
 3. Wniosek kredytowy oraz analiza wniosku i ocena ryzyka – elementy niezbędne do prowadzenia skutecznego monitoringu

II etap: Monitoring kredytu

 1. Układ dokumentów w teczce kredytu:

  • wniosek kredytowy
  • aplikacja kredytowa
  • umowa kredytu
  • karta monitorowania kredytu
  • korespondencja w okresie kredytowania
 2. Rejestracja akt kredytu w rejestrze kredytów
 3. Rejestracja kredytu, zabezpieczeń i warunków dodatkowych
 4. Monitoring zabezpieczeń
 5. Monitoring warunków dodatkowych
 6. Inne:
  • terminowość spłat
  • stopa stała
  • regularność wpływów na ROR
  • dochody roczne (PIT)
  • wartość nieruchomości
  • karencja w spłacie
 7. Administrowanie kredytem
 8. Inspekcja nieruchomości – cel
 9. Spłata kredytu

III etap: Windykacja i restrukturyzacja

 1. Restrukturyzacja w uzasadnionych przypadkach – na wniosek klienta
 2. Windykacja:
  • nieterminowa spłata kredytu
  • brak ustanowionych zabezpieczeń
  • zbycie nieruchomości.
 3. Działania windykacyjne:
  • wysłanie monitu do klienta
  • zastosowanie blokady zaangażowania
  • uniemożliwienie klientowi dostępu do produktów bankowych

IV etap: Archiwizacja dokumentacji

 1. Nadanie sygnatury dokumentacji kredytowej przekazywanej do archiwum
 2. Zarejestrowanie sygnatury oraz faktu przekazania dokumentacji do archiwum w rejestrze kredytów hipotecznych

Zakończenie: Zagrożenia związane z udzielonym kredytem i ich eliminacja poprzez skuteczny monitoring

 1. Sprzedaż nieruchomości innemu nabywcy
 2. Przeznaczenie środków kredytu na inny cel
 3. Niewywiązywanie się z podpisanej umowy przez dewelopera
 4. Środki zapobiegawcze:
  • inspekcja nieruchomości
  • weryfikacja rozliczenia transz
  • weryfikacja warunków dodatkowych – wnioski, deklaracje, akty
  • weryfikacja KW
  • weryfikacja dokumentów potwierdzających zatrudnienie
  • weryfikacja spłaty kredytu w innym banku

Uczestnicy

Seminarium kierowane jest do pracowników back office oddziałów/banków, przez które zostały udzielone kredyty hipoteczne osobom fizycznym.

Czas trwania

2 dni / 12 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Joanna Osubniak

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.