Motywacyjne systemy zarządzania personelem

Kod szkolenia: 
ZMS

Korzyści

 1. Poznanie wybitnych przykładów z rynku w zakresie osiągnięć organizacji biznesowych doskonalących procesy zarządzania personelem
 2. Usystematyzowanie wiedzy na temat czynników systemu motywacyjnego w organizacji – od wejścia pracownika do firmy, poprzez proces współpracy, do wyjścia – stosowanie wiedzy w praktyce
 3. Doskonalenie kompetencji menedżerskich w zakresie wykorzystania najbardziej efektywnych i innowacyjnych metod motywacyjnego zarządzania personelem

Program

1. Cel i motywacja

 •  europejskie, amerykańskie i konfucjańskie podejście do zarządzania człowiekiem w organizacji
 •  przewaga konkurencyjna – wiodące przykłady działań organizacji w obszarze HR
 •  różnorodność – siła i źródła inspiracji motywowania ludzi
 •  motywacja człowieka – centrum kierowania działaniem organizacji

2. Systemy motywacyjne

 •  elementy systemu motywacyjnego
 •  narzędzia i metody motywowania pracownika w organizacji
 •  warunki skuteczności systemu motywacyjnego
 •  tworzenie nowej kultury organizacji – wykorzystanie procesu zmiany
 •  organizacja w procesie transformacji systemu – siły napędowe, bariery i czas

2. Innowacyjne podejścia do motywacji

 •  zarządzanie przez cele i zadania
 •  zarządzanie przez wartości
 •  zarządzanie przez partycypację
 •  zarządzanie przez innowacje
 •  zarządzanie przez zmianę
 •  zarządzanie przez wiedzę
 •  zarządzanie przez coaching

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej organizacji nastawionych na podnoszenie jakości zarządzania personelem i uzyskiwania dzięki innowacyjnemu podejściu w obszarze HR przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.