O nas

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku usług szkoleniowych. Specjalizujemy się w usługach na rzecz banków i instytucji finansowych. W ciągu przeszło 25 lat z naszej oferty skorzystało już ponad 141 tysięcy osób. W naszej działalności kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk.

Zgodnie z naszą misją, przyjętą w 1991 r., prowadzimy najwyższej jakości seminaria, kursy i konferencje podnoszące poziom wiedzy i doskonalące praktyczne umiejętności zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników poszczególnych departamentów banków. Wysoką jakość naszych usług zawdzięczamy trenerom – ekspertom w swoich dziedzinach, z którymi współpracujemy.

Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego widniejemy w ewidencji prowadzonej przez prezydenta miasta Katowice (nr 24/99). Figurujemy także w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Dwukrotnie zostaliśmy uhonorowani Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. W rankingu Związków Banków Polskich na najbardziej docenianą przez sektor bankowy w Polsce instytucję szkoleniową zajęliśmy pierwsze (2011) i drugie (2012 r.) miejsce.

Kalendarium

1990

 • Rozpoczęcie długoletniej współpracy z Fundacją France – Pologne i organizacja pierwszych szkoleń prowadzonych przez wykładowców francuskich, przybliżających słuchaczom zagadnienia gospodarki rynkowej (październik)

1991

 • Formalne rozpoczęcie działalności Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów. Założyciele MSBiF: Narodowy Bank Polski, partner francuski Centre de Formation de la Profession Bancaire oraz 23 największe polskie banki (28 lutego)
 • Rozpoczęcie współpracy z British Know How Fund for Poland

1992

 • Założenie, przy współudziale MSBiF, Szkoły Bankowej Stalowa Wola – Rzeszów (12 lutego)
 • Powołanie Dolnośląskiej Szkoły Bankowej w Lubinie (16 kwietnia)
 • Powołanie Rady Naukowo-Programowej MSBiF zrzeszającej przedstawicieli środowiska bankowego. Jej przewodniczącym zostaje prof. dr hab. Władysław Baka (kwiecień)
 • Uhonorowanie MSBiF Złotym Laurem – wyróżnieniem przyznawanym najlepszym przedsiębiorstwom Śląska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości
 • Przyjęcie MSBiF w poczet znaczących na polu szkoleń bankowych organizacji międzynarodowych: European Banking Training Network (EBTN), International Foundation for Computer Based Education in Banking and Finance (IFCEB) i European Foundation for Management Development (EFMD)

1993

 • Utworzenie Oddziału MSBiF w Warszawie (1 stycznia)
 • Utworzenie Oddziału MSBiF w Bydgoszczy (1 października)

1994

 • Organizacja III Międzynarodowej Konferencji Szkół Bankowych pod honorowym patronatem Prezes NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz. W konferencji wzięło udział 65 przedstawicieli 22 szkół bankowych z 15 krajów z całej Europy, a także 11 przedstawicieli polskich banków (3-4 listopada)
 • Instalacja w MSBiF serwisu Reutersa (22 grudnia)