NOWE WYMOGI KAPITAŁOWE I RAPORTOWE DLA BANKÓW: COREP / FINREP
Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)

Kod szkolenia: 
NWKiR

Korzyści

Poznanie wymogów dotyczących nowej sprawozdawczości FINREP / COREP wynikających ze zmian wprowadzonych poprzez Pakiet CRD IV. Szkolenie zostało opracowane na podstawie materiałów dostępnych na stronach EUNB: standardy techniczne ITS dotyczące nowej sprawozdawczości.

Program

I. Przesłanki zmian w sprawozdawczości

1. Regulacje prawne – stan bieżący

2. Standardy techniczne ITS

3. Harmonogram wdrożenia

II. Zmiany w sprawozdawczości obligatoryjnej COREP

1. Kalkulacja współczynnika adekwatności kapitałowej – raport CA

  • Nowa definicja funduszy własnych
  • Aktywa ważone ryzykiem

2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego -zmiany

3. Wartość ekspozycji i wartość straty z tytułu ekspozycji zabezpieczonych nieruchomością mieszkalną

4. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego

  • Zmiany w raportowaniu
  • Ryzyko dla korelacyjnego portfela transakcyjnego
  • CVA: wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej

6. LE: duże zaangażowania

III. Nowa sprawozdawczość skonsolidowana FINREP

1. Zakres raportowania

  • Część 1 i 2 – sprawozdania kwartalne
  • Część 3 – sprawozdania półroczne
  • Część 4 – sprawozdania roczne

IV. Podsumowanie

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionów finansowych zainteresowanych tematyką szkolenia.

Czas trwania

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Doświadczony specjalista z zakresu systemów informatycznych i analitycznych dla bankowości.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.