Aktualności

Stosujemy Standard Usługi Szkoleniowej PIFS

20 grudnia 2012

Wierzymy, że Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest punktem odniesienia dla osób potrzebujących wsparcia w wyborze firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań, dlatego zadeklarowaliśmy jego stosowanie w 2013 r. Ze spisem firm, które podpisały deklarację, można zapoznać się na stronie PIFS.

Zmiany w Zarządzie Spółki

1 października 2012

W związku z przejściem na emeryturę Pani dr Aleksandry Rost Rada Nadzorcza Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów z dniem 1 października powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Pani Eugenii Sikorze.

Na ręce Pani dr Aleksandry Rost składamy serdeczne podziękowania za 21-letnią pracę i ogromne zaangażowanie w sprawy Spółki.

Nowy egzamin w MSBiF

14 sierpnia 2012

10 lipca podpisaliśmy umowę ze Związkiem Banków Polskich, która nadaje naszej Szkole – uczestnikowi Systemu Standardów Kwalifikacyjnych – prawo do organizowania egzaminu uprawniającego do ubiegania się o stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia przygotowującego do tego egzaminu.

„ROZWÓJ NA BANK” - realizacja projektu na półmetku

18 lipca 2012

Wspólnie z partnerem – ING Bankiem Śląskim SA jesteśmy na półmetku realizacji projektu „ROZWÓJ NA BANK – wsparcie kluczowych kompetencji kadry menedżerskiej ING Bank Śląski SA”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkolenie ukończył już 3000 uczestnik projektu. Więcej o projekcie można przeczytać na jego stronie internetowej.

Szkolimy w ramach projektu „Akademia TAURON Ciepło”

16 lipca 2012

Zostaliśmy jednym z wykonawców szkoleń realizowanych w ramach projektu „Akademia TAURON Ciepło”. Przez ten i kolejny rok będziemy poszerzać wiedzę i umiejętności pracowników TAURON, m.in. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem oraz prawa pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1).