O nas

1995

 • Do grona udziałowców MSBiF dołącza Związek Banków Polskich (5 kwietnia)

1996

 • Podpisanie umowy ze Związkiem Banków Polskich nadającej MSBiFprawo organizowania egzaminów uprawiających do ubiegania się o stopień zawodowy samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego zgodnie ze Standardami Kwalifikacyjnymi w Bankowości Polskiej
 • Uroczyste obchody 5-lecia MSBiF pod honorowym patronatem Prezes NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz (13 marca)
 • Otwarcie pracowni komputerowej Mock Dealing Room służącej symulacji operacji rynku pieniężnego i kapitałowego. Sponsor: British Know How Fund (marzec)
 • Utworzenie przez MSBiF Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów kształcącej studentów w ramach studiów licencjackich i podyplomowych (20 maja)

1997

 • Podpisanie umowy o współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia w życie modelu kształcenia na odległość w dziedzinie bankowości z Nederlands Instituut voor het Bank – en Effectenbedrijf (NIBE), Gdańską Akademią Bankową (GAB) i Warszawskim Instytutem Bankowości (WIB) (6 marca)
 • Nadanie MSBiF przez Association des Cambistes Internationales (ACI) uprawnień centrum egzaminacyjnego dla dealerów rynków walutowych i pieniężnych (26 sierpnia)
 • Zatwierdzenie przez Komitet Koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej standardu edukacyjnego w specjalizacji „Analiza kredytowa i fundamentalna” przygotowywanego w MSBiF (28 października)

1999

 • Program szkoleniowy „ABC Bankowości w systemie nauczania na odległość” zajął pierwsze miejsce w konkursie na najciekawszy produkt podczas I Prezentacji Placówek Kształcenia Pozaszkolnego (21-23 września)
 • Organizacja pierwszego w Polsce egzaminu na specjalistę bankowego w zakresie analizy kredytowej i fundamentalnej w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (27 listopada)

2000

 • Uroczyste obchody 10-lecia działalności MSBiF (14 października)