O nas

2001

 • Nominacja MSBiF do Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji za rok 2000 w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej lub edukujących na potrzeby firm (10 lutego)
 • Organizacja obrad Piątej Europejskiej Konferencji Zarządzania Konfliktami i Budowania Pokoju pod honorowym patronatem dr. Jana Olbrychta – Marszałka Województwa Śląskiego (17-21 września)
 • Uzyskanie certyfikatu wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej uprawniającego MSBiF do realizacji szkoleń z zakresu przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (25 października)

2002

 • Otrzymanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu PHARE jako wykonawca szkoleń z zakresu „Marketing eksportowy” i „Transakcje eksportowe" (9 stycznia)
 • Uhonorowanie MSBiF Złotym Laurem za rok 2001 za stworzenie specjalistycznej placówki szkoleniowej oferującej kompleksowe programy szkoleniowe i usługi doradcze mające na celu podwyższenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w bankach oraz za aktywny udział w procesie przemian bankowości polskiej poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w warunkach konkurencyjności rynkowej (19 stycznia)
 • Uzyskanie prawa do prowadzenia kursów w ramach programu „Akademia Handlu Zagranicznego” (11 lipca)
 • Otrzymanie akredytacji PARP na wykonywanie usług doradczych z zakresu planowania inwestycyjnego dla przedsiębiorstw z sektora MSP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (lipiec)

2003

 • Do grona współudziałowców MSBiF dołącza Francusko-Polskie Stowarzyszenie na rzecz Wyższych Studiów Europejskich (Association Franco-Polonaise pour les Hautes Etudes Européennes)

2004

 • Pierwsza edycja kursu przygotowującego do uzyskania ACI Dealing Certificate, objętego patronatem Forex Polska (9-12 marca)
 • Uzyskanie akredytacji EBTN na organizację egzaminów pozwalających uzyskać Europejski Certyfikat Bankowca EFCB w Polsce
 • Zakończenie działalności Oddziału MSBiF w Bydgoszczy (30 czerwca)
 • Pierwsza edycja Europejskiego Studium Bankowości przygotowującego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB (6 listopada)
 • Pierwsza edycja egzaminu będącego podstawą uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB, przeprowadzona wspólnie z GAB i WIB (4 grudnia)