Trenerzy

Trenerzy, z którymi współpracujemy, to stale powiększające się grono blisko 200 doświadczonych i cenionych pracowników bankowości, praktyków życia gospodarczego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych. To także szeroka grupa trenerów biznesu specjalizujących się w szkoleniach z zakresu tzw. umiejętności miękkich.


Szczególną wagę przywiązujemy do praktycznego doświadczenia oraz umiejętności dydaktycznych osób prowadzących szkolenia. Trenerzy, z którymi współpracujemy, cieszą się opinią ekspertów w wąskich dziedzinach wiedzy oraz wysokiej klasy dydaktyków. Wielu współpracujących z nami wykładowców ma w swoim dorobku osiągnięcia naukowe, publikacje książkowe, monografie i artykuły w prasie branżowej.