Zarząd/Rada Nadzorcza

Zarząd

Jean-Claude Baudry – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Róża Elżbieta Najder – Przewodnicząca Rady

Mariusz Zaremba – Członek Rady

Mirosław Kik – Członek Rady