Zrealizowane projekty

Szkolenia w ramach Projektu „Kariera na wyciągnięcie ręki – Skuteczny Manager
i Kompetentny Trener ze znajomością języka niemieckiego w Twoim powiecie”

Poddziałanie: 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Stowarzyszenie RPP „Integracja” O. Kraków
Czas realizacji: październik-listopad 2012

 

PRINCE2® bez tajemnic – skuteczne zarządzanie projektami

Poddziałanie: 8.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
Czas realizacji: 1 marca 2011 – 30 czerwca 2012

Szkolenia w ramach Projektu „LEM – platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”

Poddziałanie: 3.3.1 PO IG
Zleceniodawca MSBiF: Krajowa Izba Gospodarcza
Czas realizacji: kwiecień-maj 2012

Rozwijamy nasze regionalne skrzydła

Poddziałanie: 8.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Czas realizacji: 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2011

Szkolenia w ramach Projektu „Jak w Banku! – szkolenie dla pracowników instytucji finansowych”

Poddziałanie: 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Lubelska Fundacja Rozwoju
Czas realizacji: wrzesień 2010 – maj 2011