Obowiązki pracowników w zakresie ochrony danych osobowych

Kod szkolenia: 
T201

Korzyści

Uczestnicy poznają podstawowe zasady ochrony danych osobowych, zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz poznają odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

Program

 1. Podstawy konstytucyjne i ustawowe ochrony danych osobowych
 2. Pojęcie i definicja danych osobowych
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i jej funkcjonowanie w systemie bankowym
 4. Rola i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle ustawy
 5. Funkcje kontrolne GIODO w odniesieniu do banków
 6. Podstawowe obowiązki banku i jego pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów banku
 7. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w banku:
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klientów
  • zasady przetwarzania danych
  • rodzaj i charakter czynności bankowej a zakres danych podlegających przetwarzaniu
  • prawa klienta w związku z przetwarzaniem jego danych przez Bank
  • zasady przetwarzania danych szczególnie wrażliwych
  • ochrona danych osobowych a tajemnica bankowa
  • możliwość przetwarzania danych osobowych przez Bank po wygaśnięciu umowy bankowej
  • dopuszczalność przetwarzania danych dla celów innych niż umowa o czynność bankową
 8. Regulacje wewnętrzne banku związane z zapewnieniem ochrony danych osobowych – wymogi ustawowe
 9. Odpowiedzialność banku i pracowników banku za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
 10. Orzecznictwo sądów dotyczące ochrony danych osobowych w bankach

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób wykorzystujących dane osobowe w związku z zatrudnieniem (tzw. użytkownicy końcowi).

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Prawnik, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.