Ocena efektywności współpracy z klientem

Kod szkolenia: 
SK291

Korzyści

Poznanie sposobów wyznaczania efektywności produktów bankowych w oparciu o różne metody, nabycie praktycznych umiejętności w określaniu efektywności współpracy z klientem.

Program

I. Krótka charakterystyka produktów bankowych dla klientów indywidualnych

 1. Produkty depozytowe
 2. Produkty kredytowe
 3. Usługi bankowe

II. Opłaty i prowizje pobierane przez bank

 1. Charakterystyka czynników wpływających na wysokość pobieranych przez bank opłat i prowizji
 2. Opłaty i prowizje pobierane przez banki przy różnych rodzajach produktów bankowych

III. Określanie kosztów ponoszonych przez bank przy sprzedaży produktów

 1. Koszty produktów depozytowych
 2. Koszty produktów kredytowych
 3. Koszty usług bankowych

IV. Wyznaczanie efektywności produktów bankowych

 1. Określanie efektywności produktów odsetkowych:

  • metoda poolu
  • metoda bilansu warstwowego
  • metoda odsetek rynkowych
 2. Określanie efektywności produktów nieodsetkowych:
  • metoda kalkulacji kosztów jednostkowych
  • rachunek standardowych kosztów procesu

V. Segmentacja i charakterystyka klientów oraz ich potrzeb

 1. W zależności od osiąganych dochodów
 2. W zależności od produktów, z których korzystają

VI. Ocena efektywności współpracy z klientem

 1. Całościowe podejście do klienta
 2. Określanie efektywności współpracy z klientem w zakresie grup produktów:
  • depozytowych
  • kredytowych
  • usługowych
 3. Kompleksowa ocena efektywności współpracy z klientem

VII. Praktyczne ćwiczenia w określaniu efektywności współpracy z klientem

VIII. Podnoszenie efektywności współpracy z klientem przez rozpoznawanie istniejących i kreację nowych potrzeb klienta

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej banków i innych instytucji finansowych, pracowników departamentów kredytowych oraz ekonomicznych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Praktyk, doświadczony wykładowca

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.