Ocena pracy - jak oceniać, by zespoły pracowały efektywniej?

Kod szkolenia: 
ZOP

Korzyści

Szkolenie umożliwi uczestnikom diagnozę indywidualnego poziomu umiejętności oceniania pracy i rozwój tej umiejętności z uwzględnieniem istniejących w banku systemów zarządzania, struktury organizacyjnej oraz kultury organizacyjnej.

Program

1. Ocena pracownika

 • korzyści z wprowadzenia systemu ocen
 • ocena jako narzędzie kierowania
 • rola oceny w procesie uczenia się i rozwoju pracowników
 • możliwości zastosowania ocen w pracy kierownictwa banku

2. Jak działają systemy oceniania i jak są zbudowane?

 • od oceny bieżącej do systemu ocen
 • koncepcje ocen i wynikające z nich techniki oceniania
 • budowa narzędzi oceniania, np. kwestionariuszy ocen

3. Bieżąca rozmowa oceniająca

 • modele rozmów oceniających
 • słuchanie
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • postawa asertywna
 • planowanie dalszego rozwoju

4. Zastosowanie systemu ocen

 • konsekwencje ocen
 • program rozwoju pracownika
 • błędy procesu oceniania
 • bariery przy wdrażaniu systemu ocen

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych ekspertów – trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.