Ocena wniosków kredytowych małych firm

Kod szkolenia: 
SK41

Korzyści

Poznanie metod zdobywania wiarygodnych informacji, ich weryfikacji i zastosowania do oceny wniosków kredytowych małych i średnich firm. Zdobycie umiejętności wykorzystywania wyników analizy do podejmowania decyzji kredytowych.  

Program

I. Rola doradcy i analityka w procesie kredytowania przedsiębiorców

II. Wstępna ocena prawidłowości prowadzonej przez klienta działalności

 1. Prowadzenie działalności „regulowanej”: wymagane koncesje, zezwolenia, licencje
 2. Rejestrowanie działalności: KRS, EDG
 3. Informacje nt. wiarygodności: ZUS, US, BIK, Bankowy Rejestr, inne bazy
 4. Inne istotne dokumenty potwierdzające zgodną z prawem działalność przedsiębiorcy obecną lub planowaną

Ustalenie informacji, ich ocena i wykorzystanie w procesie preselekcji wniosków kredytowych

 1. Ocena ogólnych informacji (pozafinansowych) o firmie i jej otoczeniu oraz ich wpływ na możliwości i ryzyko finansowania:

  • historia funkcjonowania firmy, właściciele i zarządzający
  • wielkość przedsiębiorstwa i jego znaczenie dla rynku lokalnego
  • forma prawna prowadzonej działalności
  • przedmiot działalności, branża
  • specyfika rynku, konkurencja
  • jakość, oryginalność, cykl życia produktów
  • struktura dostawców i odbiorców, ocena stopnia uzależnienia od obecnych dostawców i odbiorców, możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych
  • formy sprzedaży
  • współpraca z kontrahentami zagranicznymi
  • współpraca z bankami
 2. Wstępna ocena sytuacji finansowej firmy prowadzącej pełną księgowość:
  • analiza pionowa i pozioma bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • kontrola zachowania podstawowych reguł finansowych firmy
  • ocena wypłacalności firmy
  •  analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy
  •  analiza podstawowych wskaźników finansowych
  •  wychwycenie symptomów kryzysu w firmie
 3. Specyfika wstępnej oceny firm prowadzących uproszczone ewidencje podatkowe
 4. Ustalenie potrzeb finansowych klienta:
  • weryfikacja projekcji rozwojowych firmy poprzez:

   • wykorzystanie powiązań między bilansem, rachunkiem zysków i strat
   •  zastosowanie istotnych dla danej branży wskaźników finansowych
  • szacowanie potrzeb na kredyty obrotowe i inwestycyjne
 5. Ustalenie podstawowych warunków finansowania proponowanej transakcji kredytowej:
  • forma terminy i warunki wypłaty kredytu
  • celowość i uzasadnienie karencji w spłacie
  • ustalenie harmonogramu spłat kredytu w aspekcie możliwości obsługi zadłużenia i oceny źródeł spłat kredytu
  • przesłanki doboru i weryfikacja proponowanych przez klienta zabezpieczeń kredytu

Powyższy program będzie realizowany na podstawie przykładów firm z różnych branż

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób zajmujących się kredytowaniem małych i średnich firm.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Grzegorz Jegier, Wiesław Sendek, Aneta Miller – wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.