Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

Kod szkolenia: 
K07

Korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego oraz rozwiną umiejętność dokonywania oceny zdolności i wiarygodności kredytowej samorządu na podstawie sprawozdawczości budżetowej.

Program

  1. Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego
  2. Organy jednostek samorządu terytorialnego i zasady ich funkcjonowania
  3. Zadania samorządu terytorialnego
  4. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego i metody ich powiązania z budżetem
  5. Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  6. System dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego
  7. Zdolność kredytowa gminy, powiatu, województwa samorządowego
  8. Kredyt a pożyczka umowa kredytowa
  9. Nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego
  10. System obsługi bankowej jednostek samorządu terytorialnego

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i funduszy celowych obsługujących i kredytujących samorząd oraz jego jednostki organizacyjne.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Grzegorz Jegier, wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.