Ochrona praw konsumenta, ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa

Kod szkolenia: 
OPR

Program

I. Ochrona praw konsumenta (135 minut)

 1. Pojęcie konsumenta w prawie polskim
 2. Prawo konsumenta do informacji
  • niedoinformowanie konsumenta o cechach transakcji (w zakresie stron i przedmiotu świadczenia oraz warunkach transakcji)
  • prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  • informacja o usłudze
  • zakaz informacji wprowadzającej w błąd – nieuczciwa reklama
  • język informacji
 3. Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym – wzorce umowne
 4. Kredyt konsumencki (ustawa z dnia 20 lipca 2001 r.)
 5. Bankowy arbitraż konsumencki

II. Ochrona danych osobowych (110 minut)

 1. Źródła regulacji obowiązku ochrony danych osobowych w systemie prawa polskiego na gruncie

  • Konstytucji
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 2. Ogólna charakterystyka i założenia ochrony danych osobowych
  • podstawowe pojęcia
  • zasady przetwarzania danych osobowych
  • obowiązek informowania jednostki w związku ze zbieraniem dotyczących jej danych
  • dostęp jednostki do dotyczących jej zbiorów danych
  • zabezpieczenie danych osobowych
  • rejestracja zbiorów danych osobowych
 3. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych (cywilna i karna)

III. Tajemnica bankowa (115 minut)

 1. Konstrukcja tajemnicy bankowej
 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ochrony tajemnicy bankowej  
 3. Tajemnica bankowa a outsourcing
 4. Przypadki, w których nie ma obowiązku zachowania tajemnicy bankowej  
 5. Czasowy zakres obowiązywania tajemnicy bankowej  
 6. Dostęp do informacji chronionych tajemnica bankową (ujawnienie informacji)
  Dostęp prokuratora do informacji chronionych tajemnicą bankową
 7. Zbywanie wierzytelności bankowych a tajemnica bankowa

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.