Od wzmożonej czujności do odruchów obronnych

Jak bezpiecznie podróżować i przebywać w regionach o podwyższonym zagrożeniu?

Korzyści

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników następujących umiejętności:

 • rozpoznawanie i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym w strefach zagrożenia
 • szybka analiza sytuacji niebezpiecznej przy uwzględnieniu kontekstu otoczenia i zagrożenia
 • stosowanie odpowiednich środków, zachowań oraz gestów «do zrobienia i nie zrobienia» w sytuacjach napięcia i przemocy
 • zarządzanie stresem w sytuacji zagrożenia
 • prawidłowe odruchy obronne w sytuacji zagrożenia
 • prawidłowe powiadamianie sił porządkowych i ratowniczych o sytuacjach zagrożenia.

Metoda

Wykład oraz ćwiczenia symulacyjne

Program

1. Przygotowanie podróży i pobytu w regionach o podwyższonym zagrożeniu.

2. Identyfikacja zagrożeń i ryzyka.

3. Poznanie sposobów działania napastników.

4. Zachowania, których należy przestrzegać lub unikać:

 • na codzień (w domu, w hotelu, w miejscu publicznym, w czasie podróży itp.),
 • w sytuacji o podwyższonym zagrożeniu
 • w przypadku napadu/agresji,
 • w przypadku uprowadzenia zakładników.

Uczestnicy

Osoby podróżujące i przebywające w regionach o podwyższonym zagrożeniu terrorystycznym oraz regionach objętych działaniami wojennymi.

Czas trwania

1 dzień, 7 godzin

Prowadzący

Szkolenie realizowane jest we współpracy z trenerami francuskiej firmy Cohésion, europejskimi specjalistami w zakresie zarzadzania ryzykiem operacyjnym. Grupa Cohésion powstała w 2010 r. w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia europejskim firmom możliwości przewidywania i zarządzania ryzykami operacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa działalności w regionach o zwiększonym zagrożeniu.

 

Grupa Cohésion specjalizuje się w doradztwie w nastepujących dziedzinach:

 • Prewencja ryzyk operacyjnych
 • Zapobieganie sytuacjom kryzysowym
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Ochrona fizyczna osób i wydarzeń
 • Wsparcie prawne i negocjacyjne
 • Zarządzanie i odpowiedzialność społeczna firmy.

 

Grupa Cohésion działa na terenie Afryki (Algieria, Libia, Maroko, Tunezja). Jest również obecna na rynku usług w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Hiszpanii.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.