Organizacja pracy własnej

Kod szkolenia: 
Z191

Korzyści

 1. Zdobycie wiedzy o narzędziach poprawiających efektywność pracy indywidualnej
 2. Zwiększenie automotywacji i kreatywności w obszarze efektywnej pracy twórczej
 3. Nabycie umiejętności łączenia w praktyce narzędzi efektywnej pracy projektowej z technikami zarządzania czasem

Program

Główne zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • schemat IDEAL
 • czynniki wpływające na efektywną pracę i zarządzanie czasem
 • krąg reguł zarządzania czasem
 • kreatywność w pracy indywidualnej
 • mindmapping w planowaniu i organizowaniu pracy
 • czynniki wpływające na automotywacje
 1. Czynniki pośredni i bezpośrednie wpływające na zarządzanie czasem i organizację pracy indywidualnej
 2. Systemy podejścia do czasu:
  • angloeuropejski
  • arabski
 3. Błędy w podejściu do mnogości zadań
 4. Schemat IDEAL w organizowaniu własnej pracy
 5. Samoocena jako punkt wyjścia w pracy twórczej – reguła P – P – P
 6. Osobowość i predyspozycje a specyfika zadań
 7. Definiowanie celów:
  • cechy dobrze postawionego celu
  • pozytywne myślenie przy stawianiu celów indywidualnych
  • cele a zadania
 8. Planowanie:
  • kreatywność w procesie planowania
  • techniki pamięciowe w procesie planowania i realizacji zadań
  • mindmapping jako specyficzna forma planów
  • kwestionariusze w planowaniu
  • czynniki zakłócające: identyfikacja i „plan walki” – META PLAN
  • metody ustalania priorytetów – analiza ABC, Pareto, Eisenhower
 9. Realizacja zadań
 10. Koncentracja a automotywacja
 11. Dobowy rytm intelektualny
 12. Efekt początku i końca

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników każdego szczebla zarządzania, specjalistów i innych pracowników, którzy chcą poprawić efektywność pracy indywidualnej.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.