Osobista efektywność szefa w budowaniu skuteczności zarządzania ludźmi i celami organizacji

Korzyści

W ramach szkolenia uczestnicy uczą się, jak identyfikować kluczowe źródła oraz czynniki osobistej efektywności, poznają metody skutecznego planowania i zarządzania działaniem własnym w dostępnym czasie, dowiadują się, jak optymalizować poziom skuteczności własnych działań.

Celem szkolenia jest także zdobycie umiejętności tworzenia i upowszechniania dobrych praktyk działań wśród swoich podwładnych w oparciu o własne wzorce i postawę menedżerską.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.