Podatek VAT i jednolity plik kontrolny po centralizacji

Szkolenie w zakresie przygotowania pierwszej deklaracji VAT-7 skonsolidowanej po centralizacji.

Korzyści

Celem szkolenia jest podsumowanie procesu centralizacji w jednostce, wskazanie jak należy wypełnić pierwsze deklaracje VAT składane do urzędu wraz z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, omówienie zmian w podatku VAT od 2017 roku.

Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie prawidłowego, bezpiecznego postępowania w rozliczeniu VAT, zaznajomienie z etapami prac do wykonania w jednostce i rozszerzenie wiedzy o obowiązkach pracowników jednostki po procesie centralizacji.

Program

 1. Przygotowanie deklaracji VAT cząstkowej w jednostce/zakładzie budżetowym
 1. Zasady rozliczenia usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST- omówienie czynności, które nie będą ujmowane w deklaracji na przykładach. Jakie dokumenty powinny być wystawiane i co zawierać na przykładach.
 2. Sprzedaż posiłków w jednostkach oświatowych, pomocy społecznej- prezentacja w deklaracji cząstkowej.
 3. Wpłaty dokonywane w ramach pomocy społecznej- kiedy prezentujemy w deklaracji VAT cząstkowej?
 4. Świadczenie usług najmu i dzierżawy – stawki VAT , w jakich pozycjach deklaracji będą ujmowane?
 5. „Refakturowane media” (energia, woda, ścieki, gaz)- wskazanie w deklaracji.
 6. „Odwrotne obciążenie” - skutki podatkowe , ujęcie w deklaracji VAT-7 i VAT-27.
 7. Obowiązek w zakresie kas rejestrujących- które czynności będą wymagały paragonu a które faktury?
 8. Podpisanie deklaracji cząstkowej- kto powinien to zrobić?
 9. Jednolity Plik Kontrolny- jak wygenerować w jednostce , jak sprawdzić z deklaracją cząstkową?
 1. Wskaźniki odliczania VAT naliczonego od 2017 roku  w jednostkach i zakładach budżetowych
 1. Sposób obliczenia proporcji podziału VAT naliczonego na przykładach.
 2. Wskazanie faktur zakupowych, które powinny być rozliczone wskaźnikami.
 3. Wskaźnik struktury sprzedaży a prewspółczynnik, kiedy stosować je oba a kiedy oddzielnie – przykłady.
 4. Zasady korekty rocznej po zamknięciu roku.
 1. Wypełnianie deklaracji głównej składanej przez powiat/gminę do organu podatkowego:
 1. Nabywanie przez gminy i powiaty towarów i usług ich odpowiednie dokumentowanie - na przykładach.
 2. Ustalenie prawidłowego terminu odliczania podatku naliczonego.
 3. Proces alokacji bezpośredniej nabyć towarów i usług w JST.
 4. Ustalenie wskaźnika procentowego dla skonsolidowanego podatnika – JST.
 5. Omówienie kroków niezbędnych do sporządzenia i wysłania deklaracji VAT zgodnie z przyjętą w jednostce procedurą centralizacyjną.
 6. Jednolity Plik Kontrolny skonsolidowany- jak sprawdzić czy zawiera wszystkie elementy z deklaracji cząstkowych?
 1. Zmiany w VAT od 2017 roku oraz zasady odpowiedzialności za zaległości podatkowe i zawyżenie zwrotów podatku VAT:
 1. Przykładowe przyczyny powstania zaległości podatkowych w jednostkach budżetowych.
 2. Znaczenie korekt deklaracji podatkowych składanych przez JST po centralizacji.
 3. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej-skarbowej skarbników i pracowników jednostek.
 4. Kwalifikacja odsetek od zaległości podatkowych w procedurach kontroli.
 5. Zasady przeprowadzania kontroli po zmianach-  domiary w VAT, wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego przez organy podatkowe i zwiększenie sankcji dla podatników z kodeksu karnego skarbowego.

Uczestnicy

Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych, skarbnicy, główni księgowi w jednostkach i zakładach budżetowych, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie przygotowania deklaracji cząstkowej w jednostce.

Czas trwania

1 dzień, 7 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, posiadający ponad 10-letnią praktykę w spółkach audytorskich. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkołach wyższych oraz w przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka publikacji w zakresie podatku VAT, jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.