Poręczenia, awale i gwarancje bankowe - zagadnienia prawne

Kod szkolenia: 
F111

Korzyści

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi regulacji prawnych odnoszących się do poręczeń, awali i gwarancji bankowych, a także procedurami związanymi z ich udzielaniem i odpowiedzialnością banków z tego tytułu.

Program

 1. Zagadnienia wstępne
 2. Poręczenie cywilne jako czynność prawna:
  • podstawa prawna poręczenia
  • treść oświadczenia poręczyciela (rodzaje poręczeń, zobowiązanie poręczyciela)
  • forma oświadczenia poręczyciela
  • odpowiedzialność poręczyciela
 3. Weksel – definicja, funkcje, cechy zobowiązania wekslowego, elementy weksla
 4. Poręczenie wekslowe – awal:
  • podstawa prawna udzielania awalu
  • sposób udzielania poręczenia wekslowego
  • odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
 5. Gwarancja bankowa:
  • podstawy prawne udzielania przez banki gwarancji
  • sposób postępowania przy udzielaniu gwarancji
 6. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie banku:
  • oświadczenie banku jako podstawa zobowiązania
  • forma zobowiązania
  • odpowiedzialność banku z tytułu gwarancji
 7. Zabezpieczenie roszczeń banku z tytułu udzielanych poręczeń, awali i gwarancji
 8. Podsumowanie

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników banków zajmujących się udzielaniem poręczeń, awali i gwarancji bankowych

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.