Poręczenie jako forma prawna zabezpieczenia spłaty kredytów

Kod szkolenia: 
SK100

Korzyści

Zapoznanie się uczestników z:

 • uregulowaniami prawnymi dotyczącymi poręczeń
 • rozwiązaniami, procedurami zmierzającymi do prawidłowego ustanowienia form zabezpieczenia w postaci poręczenia
 • możliwościami zaspokojenia się z przyjętych form zabezpieczenia w procesie dochodzenia roszczeń w drodze realizacji zabezpieczeń.

Program

 1. Definicja pojęcia „poręczenie”
 2. Rodzaje poręczeń i ich podstawy prawne
 3. Forma prawna poręczenia
 4. Poręczenie cywilne
 5. Poręczenie wekslowe
 6. Odpowiedzialność poręczyciela – przedawnienie roszczeń
 7. Obowiązki banku wynikające z przyjęcia zabezpieczenia w formie poręczenia
 8. Wady i zalety poręczenia cywilnego/wekslowego
 9. Podsumowanie

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych oraz dla pracowników udzielających kredytów i pożyczek.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjalista – praktyk bankowy, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.